பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

 • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
 • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
 • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
 • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
 • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
 • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
DEE

தொடக்கக் கல்வி


பள்ளிகள்


மாணவர்கள்


ஆசிரியர்கள்

முன்னுரை

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 45 வது பிரிவு, அரசியலமைப்புச் சட்டம் தொடங்கப்பட்ட 10 ஆண்டுகளுக்குள், அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் 14 வயது நிறைவடையும் வரை இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வியை மாநிலங்கள் வழங்குவதை வலியுறுத்துகிறது.
86வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டம் 2002 மூலம் 21A பிரிவு சேர்க்கப்பட்டு, 6 முதல் 14 வயது வரையிலான அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கற்கும் உரிமை என்பது அடிப்படை உரிமை என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தொடக்கக் கல்வி என்பது 6 வயது முதல் 14 வயது வரையிலான குழந்தைகள் பெறும் கட்டாயக் கல்வியின் முதல் நிலையைக் குறிக்கிறது. இது பல்வேறு பாடங்களின் அடிப்படை புரிதலை மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது. மேலும் அவர்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவைப்படும் சிக்கலான விசயங்களைத் தீர்ப்பதற்கான சிந்தனைத் திறன்களை வளர்க்கிறது.
6 முதல் 14 வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி என்ற நோக்கத்துடன் 2009ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றம் குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான உரிமைச் சட்டம், 2009 (2009ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் சட்டம்)ஐ இயற்றியது.
குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009-ஐ நடைமுறைப்படுத்தவும், தொடக்கக் கல்வியின் மூலம் கல்வி இலக்குகளை அடையவும், தமிழக அரசு பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்தி வருகிறது

நோக்கங்கள்
திட்டங்கள்

 1. Noon Meal is being provided for all the children of Government and Aided Schools (Std 1-8).
 2. 4 Sets of Cost free Uniforms every year for all the children who are enrolled in Noon Meal programme (Std 1-8).
 3. Cost Free Text Books to all children in Government and Aided Schools and for Self Finance sections only Tamil medium Text Books are being provided (Std 1-8).
 4. Cost Free Note Books to all children of Government and Aided Schools (Std 1-8).
 5. Cost Free School Bag to all children of Government and Aided Schools (Std 1-8).
 6. Cost Free Crayons to 1 and 2nd Std children of Government and Aided Schools.
 7. Cost Free Colour Pencils to 3 to 5th Std children of Government and Aided Schools.
 8. Cost Free Geometry Boxes to 6th Std and newly admitted children of 7th Std and 8th Std from Self finance section / Self Finance Schools in Government and Aided Schools.
 9. Cost Free Atlas to 6th Std and newly admitted children of 7th Std and 8th Std from Self finance section / Self Finance Schools in Government and Aided Schools.
 10. Cost Free Chapels to 1 to 5th Std children of Government and Aided Schools.
 11. Cost Free Shoes and socks 6 to 8th Std children of Government and Aided Schools.
 12. Cost Free Woolen Sweater for all students in Hill areas who are enrolled in Noon Meal programme ( Std 1-8 ).
 13. Cost Free Boots and Socks for all students in Hill areas who are enrolled in Noon Meal programme ( Std 1-8 ). 
 14. Cost Free Rain coat for all students in Hill areas who are enrolled in Noon Meal programme ( Std 1-8 ).

In order to achieve universal Foundational Literacy and Numeracy (FLN) by 2025, Ennum Ezhutthum mission will be launched in Tamil Nadu. The goal of the mission is to improve basic literacy and numeracy among children studying in Classes 1 – 3, and to ensure that every child attains the fundamental skills of reading, writing and doing basic arithmetic. It primarily focuses on capacity building of teachers and provision of teacher resource material and level based student learning material. A robust monitoring mechanism is also being put in place to track the performance of each and every child. In this year (2019 -2020), an amount of Rs.66.70 crore has been earmarked for this mission.

 • Ensuring 100% enrolment of retention of all children in the age of 6-14 years
 • Implementation of the RTE Act, 2009
 • Providing transport /escort facilities to children in habitations situated in areas of dense forests, hilly regions, etc., where opening of new schools is not feasible
 • Providing an inclusive environment in schools conducive to Children with Special Needs (CWSN) and children belonging to weaker sections and disadvantaged groups
 • Improving the listening, speaking, reading, writing and arithmetic skills of children
 • Enriching the knowledge of children in scholastic and co-scholastic areas

 1. Fixed deposit of Rs.75,000/- in Government Financial Institutions  the name of the children of Government and Government Aided School whose Bread Winning Parent expires or becomes permanently incapacitated in accidents.    
 2. Transport Charges to children in habitation situated in areas of dense forests, hilly regions, etc., where opening of new schools is not feasible
 3. Student Accident Relief Scheme – Providing financial relief i.e Rs.1 lakh for accidental death, Rs.50,000/- for major injuries and Rs.25,000/- for minor injuries to the families of students who meet with unexpected accidents while in schools or while involved in school related activities.வழங்கப்படும் சேவைகள்

Scope: To provide easy access to school for every child of the age 3+ to 9+ in a neighbourhood area for elementary education
Beneficiaries: Registered Trust / Society
Whom to apply: Block Educational Officer concerned
For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal Click here.

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 is being implemented in the State of Tamil Nadu with full attention. In accordance with section 12 (1) (c) of the RTE Act, 2009, clear guidelines for effecting implementation of 25% reservation for students belonging to disadvantaged group and weaker section in all private non-minority self-financing schools at entry level viz. LKG/ Standard 1, have been issued.

The application for admission under 25% reservation has been made online from the academic year 2017-18. This facility will enable the parents to apply online for admission and the schools would be under obligation to grant admission, if eligible. Arrangements have also been made to facilitate parents to apply online in all the Educational Offices at Block and District level, free of cost. If eligible applications are more than the intake capacity of the school, lots are drawn in the presence of applicants / parents.

Eligible applications received from priority category viz. a child who is an orphan or affected with HIV, transgender, a child of a scavenger and differently abled are considered first and admission is given before the process of lots is taken up. 76,927 children belonging to disadvantaged group and weaker section were admitted during the year 2019-20.

Essential documents for application

 1. Photo of the applicant (150 small px x 175 small px)
 2. Birth certificate
 3. Aadhaar / Ration card of the parent or guardian
 4. Income Certificate of economically weaker sections
 5. Community certificate (SC/ST/MBC/DNC/BC/BCM)
 6. Certificate of Priority Eligibility of those category

Under RTE Act 1,65,445 children students are admitted in 4,748 schools and a provision of Rs.109.00 crore has been made for this purpose in academic year of 2019 – 20.

காட்சிப் படங்களில்

முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப