பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
DGE

அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்

5394
புலப்பெயர்ச்சி சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு உள்ளது

4,51,689
மதிப்பெண் சான்றிதழ்களுக்கு உண்மைத்தன்மை சரிபார்க்கப்பட்டு உள்ளது

27,00,000
ஆண்டுதோறும் பொதுத் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகிறது

அறிமுகம்

மாநிலப் பொதுத் தேர்வுகளை தரமாகவும், நல்ல செயல்திறத்துடனும் மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் 1975-இல் அமைக்கப்பட்டது. X, XI மற்றும் XII -ஆம் வகுப்பு மாநிலப் பொதுத் தேர்வுகளைத் தவிர, இவ்வியக்ககம் தேசிய அளவிலான திறனாய்வுத் தேர்வு (NTSE), தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் தகுதி படிப்புதவித் தொகை தேர்வு (NMMS) மற்றும் தமிழ்நாடு ஊரக மாணவர்கள் திறனாய்வுத் தேர்வு (TRUST) போன்ற உதவித் தொகைக்கான தேர்வுகள் நடத்துவதற்குரிய பொறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தின் இணையதள முகவரி:- http://www.dge.tn.gov.in/

குறிக்கோள்கள்
பணிகள்

கல்விசார் தேர்வுகள்

உதவித் தொகைக்கான தேர்வுகள்

வழங்கப்படும் சேவைகள்

Scope: CCM is being issued for higher studies and employment purpose

Beneficiaries: Those students who have lost their original certificates beyond recovery

Whom to apply:

Joint Director (Personnel), JointDirector(Hr.Sec), Directorate of Government Examinations

 

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal

Click here.

Scope: To pursue higher studies in other states/abroad

 

Beneficiaries: The candidates who have passed and received the mark certificate of SSLC / Higher Secondary Examinations/ other examinations conducted by the Directorate of Government Examinations

 

Whom to apply: Director of Government Examinations

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal

Click here.

Scope: Certificate of genuineness of marksheets are issued to the appointing authorities and the higher educational institutions on request

 

Beneficiaries: Students who have appeared for ESLC/ SSLC/ Higher Secondary/ Diploma in Elementary Education Examination

 

Whom to apply: Assistant Director of Government Examinations of the district concerned

 

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal

Click here.

Scope: Following concessions are granted to Children with Special Needs according to the type of disability

  • Extra time
  • To appoint a scribe
  • Use of calculator
  • Exemption from appearing in any one of the languages etc.

 

Beneficiaries: CWSN students appearing for ESLC/ SSLC/ Higher Secondary/ Diploma in Elementary  Education Examinations

 

Whom to apply:

Assistant Director of Government Examinations of the district concerned

 

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal

Click here.

Scope:To facilitate downloading of scanned answer scripts by the students from the website

 

Beneficiaries:Students who have appeared for Higher Secondary Examinations/ Diploma in Elementary Education Examinations

 

Whom to apply:

By online application

 

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal

Click here

Beneficiaries: Students who have appeared for SSLC (Retotalling alone) / Higher Secondary Examinations / Diploma in Elementary Education Examinations

 

Whom to apply:

By Online application

 

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal

Click here.

காட்சிப் படங்களில்
முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப