பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் - உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
GOs

அரசு ஆணைகள்

அரசு ஆணை எண் இயக்கம் பொருண்மை சுருக்கம் பிறப்பிக்கப்பட்ட நாள் Sort Date
அரசு (வாலாயம்) ஆணை 180 பள்ளிக் கல்வித் துறை அரசு ஆணை 180 இயக்குனர் மற்றும் அதைனையொத்த பணியிடங்கள் - பணியிட மாறுதல் ஆணை அரசு ஆணை 180 இயக்குனர் மற்றும் அதைனையொத்த பணியிடங்கள் - பணியிட மாறுதல் ஆணை 05/06/2023 2023/06/05
அரசாணை(நிலை) எண்.82 பொது நூலக இயக்குநரகம் அரசு அறிவிப்புகள்-கலைஞர் நினைவு நூலகம்-சங்கத் தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் சர்வதேச தரத்தில் கட்டப்பட்டு வருதல்-கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் என பெயர் வைத்தல்-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. அரசு அறிவிப்புகள்-கலைஞர் நினைவு நூலகம்-சங்கத் தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் சர்வதேச தரத்தில் கட்டப்பட்டு வருதல்-கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் என பெயர் வைத்தல்-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 18/04/2023 2023/04/18
அரசாணை(நிலை) எண்.01 ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் பள்ளிக் கல்வி-ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்- மறுசீரமைத்தல்-ஆணை-வெளியிடுதல். பள்ளிக் கல்வி-ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்- மறுசீரமைத்தல்-ஆணை-வெளியிடுதல். 03/01/2023 2023/01/03
அரசாணை கடிதம் எண்.13386/U1/95-2 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி - தனியார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களின் முதல்வர்களுக்கு அதிகாரங்களை வழங்குதல்.-தொடர்பாக ஆசிரியர் கல்வி - தனியார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களின் முதல்வர்களுக்கு அதிகாரங்களை வழங்குதல்.-தொடர்பாக 25/04/1997 1997/04/25
அரசாணை (நிலை) எண்.1196 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் கல்வி -ஆசிரியர் கல்வி--கர்நாடகா மாநிலத்தில் தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர்கள் பயிற்சி-17.09.1984க்குப் பிறகு தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் சான்றிதழ்கள் மதிப்பீடு தொடர்பாக -ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டது. கல்வி -ஆசிரியர் கல்வி--கர்நாடகா மாநிலத்தில் தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர்கள் பயிற்சி-17.09.1984க்குப் பிறகு தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் சான்றிதழ்கள் மதிப்பீடு தொடர்பாக -ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டது. 03/12/1992 1992/12/03
அரசாணை (நிலை) எண்.442 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பிற மாநிலங்களில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் -தமிழகத்தில் நியமனம் - ஆசிரியர் பயிற்சி சான்றிதழ்களின் மதிப்பீடு - திருத்தப்பட்ட ஆணை. ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்- கர்நாடகா மற்றும் பிற மாநிலங்களில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் -தமிழகத்தில் நியமனம் - ஆசிரியர் பயிற்சி சான்றிதழ்களின் மதிப்பீடு - திருத்தப்பட்ட ஆணை. 27/04/1985 1985/04/27
அரசாணை (நிலை) எண்.176 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - அரசு உதவி பெறாத அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் சிறுபான்மை ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாணவர் சேர்க்கை 2001 -2002 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து 50 :50 முறை அமல்படுத்துதல். ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - அரசு உதவி பெறாத அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் சிறுபான்மை ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாணவர் சேர்க்கை 2001 -2002 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து 50 :50 முறை அமல்படுத்துதல். 18/10/2001 2001/10/18
அரசாணை (நிலை) எண்.1667 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்- பெங்களூரு, கர்நாடக இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர்களை நியமித்தல் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரின் சில பரிந்துரைகள் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்- பெங்களூரு, கர்நாடக இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர்களை நியமித்தல் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரின் சில பரிந்துரைகள் 05/08/1981 1981/08/05
அரசாணை (நிலை) எண்.748 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வலுப்படுத்துதல்- மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வலுப்படுத்துதல்- ஆசிரியர் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான தனித் துறையை உருவாக்குதல் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியாளர்களுடன் இயக்குநர் பதவியை உருவாக்குதல் - ஆணை வெளியிடப்பட்டது. 04/06/1990 1990/06/04
அரசாணை (நிலை) எண்.534 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் மேல்நிலைப் பள்ளிச் விடுப்புச் சான்றிதழ், -தமிழ்நாட்டின் பள்ளி விடுப்புச் சான்றிதழுக்கு சமம்- உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் மேல்நிலைப் பள்ளிச் சான்றிதழ், -தமிழ்நாட்டின் பள்ளி விடுப்புச் சான்றிதழுக்கு சமம்-மேலும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. 13/10/1988 1988/10/13
அரசாணை (நிலை) எண்.261 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகத்தில் மற்றும் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிலையங்களில் மூத்த விரிவுரையாளர் பதவி - தற்காலிக விதிகள் திருத்தம் -ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டது. ஆசிரியர் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகத்தில் மற்றும் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிலையங்களில் மூத்த விரிவுரையாளர் பதவி - தற்காலிக விதிகள் திருத்தம் -ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டது. 07/09/2010 2010/09/07
அரசாணை (நிலை) எண்.153 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - சிறுபான்மையல்லாதோரால் நடத்தப்படும் உதவி பெரும் தனியார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாணவர் சேர்க்கை -2001-2002 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்த்து ஒற்றை சாளர முறை அமல்படுத்துவது -நிர்வாக ஒதுக்கீடு அளித்தால். ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - சிறுபான்மையல்லாதோரால் நடத்தப்படும் உதவி பெரும் தனியார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாணவர் சேர்க்கை -2001-2002 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்த்து ஒற்றை சாளர முறை அமல்படுத்துவது -நிர்வாக ஒதுக்கீடு அளித்தால். 19/09/2001 2001/09/19
அரசாணை (3D) எண்.118 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் அயல் மாநில ஆசிரியர் கல்வி பட்டயப் பயிற்சி சான்றிதழ்களை மதிப்பீடு செய்வதை கைவிடுதல் அயல் மாநில ஆசிரியர் கல்வி பட்டயப் பயிற்சி சான்றிதழ்களை மதிப்பீடு செய்வதை கைவிடுதல் 13/12/2009 2009/12/13
அரசாணை (நிலை) எண்.112 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாணவர் சேர்க்கை -2001-2002 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து ஒற்றைச்சாளர முறை கொண்டு வருதல் -ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் - மாணவர் சேர்க்கை -2001-2002 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து ஒற்றைச்சாளர முறை கொண்டு வருதல் -ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. 07/08/2001 2001/08/07
அரசாணை (நிலை) எண்.108 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்- 2007-2008 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் மாணவர் சேர்க்கை சார்ந்து பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள்- வெளியிடப்படுகிறது. மாவட்ட கல்வி பயிற்சி நிறுவனம், அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம், அரசு உதவி பெரும் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம, சிறுபான்மை மற்றும் சிறுபான்மையல்லாத ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் மற்றும் அரசு உதவி பெறாத சிறுபான்மை/சிறுபான்மையல்லாத ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் 2007-2 17/05/2007 2007/05/17
அரசாணை (நிலை) எண்.107 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கை -வசதிக்கட்டடனம் மற்றும் தனிக்கட்டணம் வசூல் செய்தல் -தர்ப்போதைய கட்டணமான ரூ. 450/- லிருந்து ரூ. 5000/- ஆக உயர்த்துதல். ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கை -வசதிக்கட்டடனம் மற்றும் தனிக்கட்டணம் வசூல் செய்தல் -தர்ப்போதைய கட்டணமான ரூ. 450/- லிருந்து ரூ. 5000/- ஆக உயர்த்துதல். 17/07/2002 2002/07/17
அரசாணை (நிலை) எண்.94 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தனியார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்-தென் மண்டலக் குழு, ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் இணைந்த அங்கீகாரம் - வழங்குதல், பணியாளர் பட்டியல் அனுமதி மற்றும் மாணவர் சேர்க்கை- வழிகாட்டுதல்கள் தனியார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்-தென் மண்டலக் குழு, ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் இணைந்த அங்கீகாரம் - வழங்குதல், பணியாளர் பட்டியல் அனுமதி மற்றும் மாணவர் சேர்க்கை- வழிகாட்டுதல்கள் 03/05/2008 2008/05/03
அரசாணை (நிலை) எண்.80 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் - மூத்த விரிவுரையாளர் பதவிகள் நிரப்பப்படும் முறை மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் - மூத்த விரிவுரையாளர் பதவிகள் நிரப்பப்படும் முறை 22/03/1999 1999/03/22
அரசாணை (நிலை) எண்.64 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் - விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் -காலிப்பணியிடங்களில் 50 சதவிகித இடங்களை அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் இளம் விரிவுரையாளர்களுக்கு ஒதுக்கி பதவி உயர்வு அளிப்பது. மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் - விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் -காலிப்பணியிடங்களில் 50 சதவிகித இடங்களை அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் இளம் விரிவுரையாளர்களுக்கு ஒதுக்கி பதவி உயர்வு அளிப்பது. 21/05/2002 2002/05/21
அரசாணை (நிலை) எண்.50 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் "தமிழ்நாடு அருந்ததியர்கள் சிறப்பு இட ஒதுக்கீடு சட்டம், 2009 - நடைமுறைக்கு வந்த தேதி, விதிகளை உருவாக்குதல் மற்றும் தகுதியான அதிகாரத்தின் விண்ணப்பம் " "தமிழ்நாடு அருந்ததியர்கள் (கல்வியில் சிறப்பு இட ஒதுக்கீடு தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நியமனங்கள் உட்பட நிறுவனங்கள் அல்லது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டிற்குள் மாநிலத்தின் கீழ் உள்ள சேவைகளில் உள்ள பதவிகள் சாதிகள்) சட்டம், 2009 - சட்டம 29/04/2009 2009/04/29
அரசாணை (நிலை) எண்.1236 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பிற மாநிலங்களில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட இடைநிலை வகுப்பு ஆசிரியர்கள் - தமிழகத்தில் நியமனம்- ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்- பிற மாநிலங்களில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட இடைநிலை வகுப்பு ஆசிரியர்கள் - தமிழகத்தில் நியமனம்- பள்ளி கல்வி இயக்குநரால் செய்யப்பட்ட சில பரிந்துரைகள் - 17/09/1984 1984/09/17
அரசாணை (நிலை) எண்.61 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தமிழ்நாடு அருந்ததியர்கள் -தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உட்பட கல்வி நிறுவனங்களில் சிறப்பு இட ஒதுக்கீடு- சட்டம் 2009-வகுக்கப்பட்ட மற்றும் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரம்-அறிவிக்கப்பட்ட விதிகள். தமிழ்நாடு அருந்ததியர்கள் (தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உட்பட கல்வி நிறுவனங்களில் சிறப்பு இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மாநிலத்தின் கீழ் உள்ள பணி நியமனங்கள் மற்றும் பதவிகள் பட்டியல் சாதியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டிற்குள்) சட்டம் 2009-வகுக்கப்பட்ட மற்றும் தகுதிவாய்ந்த அதிக 29/05/2009 2009/05/29
அரசாணை (நிலை) எண்.57 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர் நியமனம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை போன்றவை பள்ளிக்கல்வி ஓரலகு கட்டுப்பாட்டிலும், இதர சில நிர்வாக நடைமுறைகளை அந்தந்த இயக்குனர்களின் கீழும் செயல்பட ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. பணியாளர் அமைப்பு - தொடக்க கல்வி இயக்ககம், ஆசிரியர் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்ககம், மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்ககம் - ஆசிரியரல்லாத பணியாளர் நியமனம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை போன்றவை பள்ளிக்கல்வி ஓரலகு கட்டுப்பாட்டிலும், இதர சில நிர்வாக நடைமுறைகளை அந்தந 22/04/2003 2003/04/22
அரசாணை (நிலை) எண்.41 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மத்திய நிதியுதவி திட்டம் ஆசிரியர் கல்வியை மறுசீரமைத்தல் மற்றும் ஒழுங்கமைத்தல்-தமிழகத்தில் 8 மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களை அமைத்தல் மத்திய நிதியுதவி திட்டம் ஆசிரியர் கல்வியை மறுசீரமைத்தல் மற்றும் ஒழுங்கமைத்தல்-தமிழகத்தில் 8 மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களை அமைத்தல் 06/10/1999 1999/10/06
அரசாணை (1D) எண்.171 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி - 2005-2006ஆம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை - நெறிமுறைகள் - வயது வரம்பு - அதிகபட்ச வயது வரம்பு -நிர்ணயம் செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி - 2005-2006ஆம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை - நெறிமுறைகள் - வயது வரம்பு - அதிகபட்ச வயது வரம்பு -நிர்ணயம் செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 25/07/2005 2005/07/25
அரசாணை (நிலை) எண்.133 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகம், கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான மாவட்ட நிறுவனம், ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் துறையில் உள்ள அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள பதவிகள் (கல்வி) - தற்காலிக விதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகம், கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான மாவட்ட நிறுவனம், ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் துறையில் உள்ள அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள பதவிகள் (கல்வி) - தற்காலிக விதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 14/06/2007 2007/06/14
அரசாணை (நிலை) எண்.122 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் - மூத்த விரிவுரையாளர் காலி பணியிடங்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் முதல்வர்களுக்கு 10க்கு ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி பதவி உயர்வு அளித்தால் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. ஆசிரியர் கல்வி - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் - மூத்த விரிவுரையாளர் காலி பணியிடங்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் முதல்வர்களுக்கு 10க்கு ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி பதவி உயர்வு அளித்தால் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 06/08/2002 2002/08/06
அரசாணை (1D) எண்.200 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் 2010-2011 ஆம் ஆண்டு உடற்கல்வி ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி - நேரடியாக மாணவர் சேர்க்கை செய்ய அனுமதி 2010-2011 ஆம் ஆண்டு உடற்கல்வி ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி - ஒற்றைச் சாரள முறையில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு பதிலாக சம்மந்த்த்தப்பட்ட நிறுவனங்களே நேரடியாக மாணவர் சேர்க்கை செய்ய அனுமதி 01/07/2010 2010/07/01
அரசாணை (1D) எண்.89 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் 2002-2003 ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை - ஒற்றைச் சாரள முறைக்கான சேர்க்கைக்கு நெறிமுறைகள் வகுத்தல். மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள், அரசு ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள், அரசு உதவி பெரும் சிறுபான்மையல்லாதோர்/சிறுபான்மை மற்றும் அரசு உதவிபெறாத ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் 2002-2003 ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை - ஒற்றைச் சாரள முறைக்கான சேர்க்கை 17/06/2002 2002/06/17
அரசாணை (1D) எண்.111 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் 2003-2004 ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை - சேர்க்கைக்கான நெறிமுறைகள் வகுத்தல். மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள், அரசு ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள், அரசு உதவி பெரும் சிறுபான்மையல்லாதோர்/சிறுபான்மை மற்றும் அரசு உதவிபெறாத சிறுபான்மையல்லாதோர்/சிறுபான்மை ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் 2003-2004 ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை - 17/07/2003 2003/07/17
அரசாணை (நிலை) எண்.236 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மாணவர் சேர்க்கையில் சிறப்பு இடஒதுக்கீடு -சுதந்திர தியாகிகள் வாரிசுகளுக்கு ஐடா ஒதுக்கீடு செய்தல் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்- மாணவர் சேர்க்கையில் சிறப்பு இடஒதுக்கீடு -சுதந்திர தியாகிகள் வாரிசுகளுக்கு ஐடா ஒதுக்கீடு செய்தல் 20/11/2002 2002/11/20
அரசாணை (நிலை) எண்.1799 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தேசியக் கல்விக் கொள்கை - மத்திய அரசின் நிதியுதவித் திட்டமானது, தமிழகத்தில் மாவட்டக் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தை அமைப்பது- பணியாளர்களை அனுமதிப்பது-ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன. தேசியக் கல்விக் கொள்கை - மத்திய அரசின் நிதியுதவித் திட்டமானது, தமிழகத்தில் மாவட்டக் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தை அமைப்பது- பணியாளர்களை அனுமதிப்பது-ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன. 07/12/1988 1988/12/07
அரசாணை (நிலை) எண்.112 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி- -மாணவர் சேர்க்கை -2001-2002ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து ஒற்றைச்சசாளர முறை கொண்டு வருதல். ஆசிரியர் கல்வி- மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்-மாணவர் சேர்க்கை -2001-2002ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து ஒற்றைச்சசாளர முறை கொண்டு வருதல். 07/08/2001 2001/08/07
அரசாணை (நிலை) எண்.1828 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி -இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட கல்வி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்சிக்கான மத்திய நிதியுதவி திட்டம்-ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன ஆசிரியர் கல்வி -இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட கல்வி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்சிக்கான மத்திய நிதியுதவி திட்டம்-ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன 30/12/1989 1989/12/30
அரசாணை (நிலை) எண்.237 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி - மூன்றாம் கட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட கல்வி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்சிக்கான மத்திய நிதியுதவி திட்டம்-ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன ஆசிரியர் கல்வி - மூன்றாம் கட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட கல்வி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்சிக்கான மத்திய நிதியுதவி திட்டம்-ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன 05/03/1993 1993/03/05
அரசாணை (நிலை) எண்.133 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி - அரசு உதவி பெறாத தனியார் பயிற்சி நிலையங்கள்-இருபாலரும் சேர்ந்து பயிலும் நிறுவனங்களில் நிரம்பாத இடங்களுக்கு பெண்கள் 50 விழுக்காட்டிற்கு மேல் சேர்த்துக்கொள்ள அனுமதி அளித்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. ஆசிரியர் கல்வி - அரசு உதவி பெறாத தனியார் பயிற்சி நிலையங்கள்-இருபாலரும் சேர்ந்து பயிலும் நிறுவனங்களில் நிரம்பாத இடங்களுக்கு பெண்கள் 50 விழுக்காட்டிற்கு மேல் சேர்த்துக்கொள்ள அனுமதி அளித்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 12/08/2004 2004/08/12
G.O.(Ms).No.151 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் Restructuring the administrative set up at the field level and to ensure effective monitoring of schools and providing quality education to the students School Education Department-Restructuring the administrative set up at the field level-to ensure effective monitoring of schools and providing quality education to the students-creation of few posts in lieu of surrender of certain posts-Revised delegation 09/09/2022 2022/09/09
G.O.(Ms).No.149 Directorate of School Education Establishment of 28 Schools of Excellence in the academic year 2022-23 School Education-Announcement made by the Hon'ble Chief Minister on 07.05.2022 under Rule 110 of Tamil Nadu Legislative Assembly-Establishment of 28 Schools of Excellence in the academic year 2022-23-Orders-Issued 04/09/2022 2022/09/04
அரசாணை (நிலை) எண். 43 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் காலை உணவு திட்டம் 1 முதல் 5-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு காலை உணவு வழங்குதல் 27/07/2022 2022/07/27
அரசாணை (நிலை) எண்.154 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிப்பதிவேடுகள் கணினி மயமாக்குதல் பள்ளிப்பதிவேடுகள் அனைத்தும் கணினி மயமாக்குதல் மற்றும் தேவையற்ற பதிவேடுகள் நீக்குதல் 15/11/2021 2021/11/15
G.O.(Ms).No.98 Directorate of School Education State Education Policy-Constitution of High level Committee School Education Department-State Education Policy-Constitution of High Level Committee under the Chairmanship of Hon'ble Justice Thriu D.Murugesan (Retired), former Chief Justice of High Court of Delhi to formulate a distinct State Education Policy 01/06/2022 2022/06/01
G.O.(Ms).No.106 Directorate of School Education Educational Qualification awarded by Ramakrishna Mission Vivekananda University for certain courses School Education Department-Educational Qualifications awarded by Ramakrishna Mission Vivekananda University (now Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute) for certain courses-Consideration of Equivalence based on the resolution 16/06/2022 2022/06/16
G.O.(Ms).No.101 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் கோடைக் கொண்டாட்டம்- சிறப்பு பயிற்சி முகாம் பள்ளிக் கல்வி- மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு-கோடைக் கொண்டாட்டம்- சிறப்பு பயிற்சி முகாம்-அனுமதி மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 03/06/2022 2022/06/03
அரசாணை (நிலை) எண்.119 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் சென்னை புத்தகக்காட்சி போன்று தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சி புத்தக வாசிப்பை மக்கள் இயக்கமாக எடுத்துச் செல்ல, சென்னை புத்தகக்காட்சி போன்று தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சிகள் 30/06/2022 2022/06/30
அரசாணை (நிலை) எண்.118 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் நூற்றாண்டு நூலகம் ஒருங்கிணைந்து நடத்தும் TN talk நிகழ்ச்சி அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற பல்துறை நிபுணர்கள், அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் அறிஞர்களின் உரை நிகழ்த்துதல் – TN talk 30/06/2022 2022/06/30
அரசாணை (நிலை) எண்.114 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் கணினி அறிவியல் விருப்பப் பாடமாக பயிலும் மாணவர்களிடம் வசூலிக்கப்படும் தனிக் கட்டணம் ரூ.200/- இரத்து அரசு மேல்நிலை பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் பாடத்தை விருப்பப் பாடமாக பயிலும் மாணவர்களிடம் வசூலிக்கப்படும் தனிக் கட்டணம் ரூ.200/- இரத்து. 27/06/2022 2022/06/27
அரசாணை (நிலை) எண்.108 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஊஞ்சல், தேன்சிட்டு இதழ்களும் ஆசிரியர்களுக்கு கனவு ஆசிரியர் இதழும் வெளியீடு மாணவர்களுக்கு ஊஞ்சiல, தேன்சிட்டு இதழ்களும் ஆசிரியர்களுக்கு கனவு ஆசிரியர் இதழும் வெளியீடு 22/06/2022 2022/06/22
அரசாணை (நிலை) எண்.110 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் சதுரங்க ஒலிம்பியாட் பள்ளிகளில் சதுரங்க ஒலிம்பியாட் 22/06/2022 2022/06/22
அரசாணை (வாலாயம்) எண்.107 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான மலைச் சுழற்சி மாறுதலின் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான மலைச் சுழற்சி மாறுதலின் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள். 17/06/2022 2022/06/17
அரசாணை (நிலை) எண்.115 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிக் கல்வி- மறுநியமனம் பள்ளிக் கல்வி- மறுநியமனம் - அரசு/அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள்- கல்வியாண்டின் இடையில் வயது முதிர்வு காரணமாக ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி ஆண்டில் கடைசி வேலை நாள் வரை (Upto the end of Academic Session) தேவைப்படும் ஆசிரியர்கள 28/06/2022 2022/06/28
அரசாணை (வாலாயம்) எண்.6 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் கல்வி பட்டையத்தேர்வு ஆசிரியர் கல்வி பட்டையத்தேர்வு -புதிய பாடத்திட்டம் 2008-2009 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது - 2010-2011 ஆகிய வருடங்களுக்கு புதிய பாடதிட்டத்துடன் பழைய பாடத்திட்டத்தின் படியும் தேர்வு நடத்திட அனுமதி அளித்தால் 12/01/2010 2010/01/12
அரசாணை (நிலை) எண்.198 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்கள் தோற்றுவித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது பெரம்பலூர் மற்றும் கோயம்பத்தூர் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் 7 ஒன்றிய ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்கள் தோற்றுவித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது -திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது. 07/11/2016 2016/11/07
அரசாணை (நிலை) எண்.165 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் இணைக்க்கல்வி தகுதி நிர்ணயம் "இணைக்க்கல்வி தகுதி நிர்ணயம் - பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் இரண்டு ஆண்டு ஆசிரியர் பயிற்சி (diploma in Teacher training)பட்டையச் சான்று - மேநிலைக்கல்விக்கு இணையாகக் கருதுதல் " 14/10/2014 2014/10/14
அரசாணை (நிலை) எண்.164 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆங்கில வழியில் தொடக்கக்கல்வி பட்டயப்படிப்பு துவங்க அனுமதி வழங்குதல் 2016-17 ஆம் ஆண்டிற்கான மானியாக்க கோரிக்கை அறிவிப்புகள் - சென்னை மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தில் ஆங்கில வழியில் தொடக்கக்கல்வி பட்டயப்படிப்பு துவங்க அனுமதி வழங்குதல் -ஆணைவெளியிடப்படுகிறது 19/09/2016 2016/09/19
அரசாணை (நிலை) எண்.19 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் விடைத்தாள் ஒளிநகல் வழங்க அனுமதி அரசு தேர்வுகள் இயக்கம்-தொடக்கக் கல்வி பட்டயத்தேர்வு -தேர்வு முடிவு வெளியிட்ட பின்னர் வினாத்தாட்கள் மறுகூட்டல் மற்றும் மறுமதிப்பீடு செய்யும் வகையில் விண்ணப்பிக்கும் தேர்வர்களுக்கு விடைத்தாள் ஒளிநகல் வழங்க அனுமதி -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 20/01/2015 2015/01/20
அரசாணை (நிலை) எண்.16 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் கல்வியாண்டு முடியும் வரை சேவை நீட்டிப்பு மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கள் -முதல்வர்கள் கல்வியாண்டின் இறுதியில் ஓய்வு பெறுபவர்கள் மறுநியமன அடிப்படையில் கல்வியாண்டு முடியும்வரை பணியில் நீடிக்க அனுமதித்தல் -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 30/01/2001 2001/01/30
அரசாணை (1டி) எண்.404 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் 2012-2013 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான D.El.Ed க்கான மாணாக்கர் சேர்க்கை 2012-2013 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான D.El.Ed க்கான மாணாக்கர் சேர்க்கை.- சேர்க்கைக்கான கடைசி தேதி 31.08.2012 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 23/11/2012 2012/11/23
அரசாணை (நிலை) எண்.38 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தேசிய ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனம் -(அங்கீகார விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறை) விதிமுறைகள் 2014 தேசிய ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனம் -(அங்கீகார விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறை) விதிமுறைகள் 2014-புதிய ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்கள்-Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)-2016-2017 முதல் 3 புதிய மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களில் மற்றும் 7 ஒன்றிய 16/09/1994 1994/09/16
அரசாணை (நிலை) எண்.804 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகள் (ஒழுங்குமுறை) விதிகள் 1974 தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகள் (ஒழுங்குமுறை) விதிகள் 1974-ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்திற்கான அங்கீகாரம் வழங்குவது தொடர்பான சில திருத்தங்கள்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 16/09/1994 1994/09/16
அரசாணை (நிலை) எண்.803 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தனியார் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்-அங்கீகாரத்திற்கான நிபந்தனைகள் தனியார் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்-அங்கீகாரத்திற்கான நிபந்தனைகள்-சில விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் திருத்தம்.- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 16/09/1994 1994/09/16
அரசாணை (நிலை) எண்.173 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தொழிற்கல்வி (Vocational Education) படத்திட்டத்தினை சீரமைத்தல் மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பு - மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் தொழிற்கல்வி படத்திட்டத்தினை சீரமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 13/12/2021 2021/12/13
அரசாணை (நிலை) எண்.155 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் அறிவிப்புகள் மாநில கல்வியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் மாநில வள மையம் மற்றும் மதிப்பீட்டு செல் நிறுவுதல். அனுமதி - உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டன 16/11/2021 2021/11/16
அரசாணை (நிலை) எண்.147 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் எண்ணும் எழுத்தும் நிபுணர் குழு மற்றும் ஒரு செயற்குழுவை அமைப்பதற்கான மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளித்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 22/10/2021 2021/10/22
அரசாணை (நிலை) எண்.187 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டம் 2020-2021 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து 8ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கு முப்பருவ முறையில் வழங்கப்பட்டு வரும் பாடநூல்களை ஒன்றிணைத்து ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்திற்கும் ஒரே பாடநூலாக வழங்க அனுமதி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 23/10/2019 2019/10/23
அரசாணை (நிலை) எண்.44 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டம் "3,4 5 மற்றும் 8ம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் மாற்றம் 2019-2020 ஆம் கல்வியாண்டில் நடைமுறை படுத்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது " 07/03/2019 2019/03/07
அரசாணை (நிலை) எண்.146 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தற்போதுள்ள கல்விமுறையை மேம்படுத்த கலைத்திட்ட வடிவமைப்புக்குழு அமைத்தல் தற்போதுள்ள கல்விமுறையை மேம்படுத்த கலைத்திட்ட வடிவமைப்புக்குழு அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 30/06/2017 2017/06/30
அரசாணை (நிலை) எண்.145 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தமிழ் கற்றல் சட்டம், 2006 தமிழ்நாடு தமிழ் கற்றல் சட்டம், 2006 - பிரிவு 2(e)(iv)-ன் கீழ் உள்ள பள்ளிகள்- அறிவிப்பு - வெளியிடப்பட்டது 18/09/2014 2014/09/18
அரசாணை (நிலை) எண்.143 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மதிப்பீட்டு சீர்திருத்தங்கள் மாநில அளவிலான நிபுணர் குழுவின் பரிந்துரை - தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சியான மற்றும் விரிவான மதிப்பீட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்துதல். 2012-13 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கும், 2013-14 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் IX முதல் 1 09/09/2011 2011/09/09
அரசாணை (நிலை) எண்.145 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் புதிய மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் துவக்குதல் ஆசிரியர் கல்வி- தருமபுரி மாவட்டத்தில் புதிய மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் துவக்குதல் - ஆணையிடப்படுகிறது 27/07/2007 2007/07/27
G.O.(MS).No.152 Directorate of Matriculation Schools School Education (MS) Department - Private Schools - Directorate of Matriculation Schools - W.P. 36324 of 2016 (Batch Cases) - Honourable High Court of Madras - Directions - Implementation - Grant of Recognition to Private Schools for a Period of 3 years School Eduction - Private Schools - Directorate of Matriculation Schools - W.P. 36324 of 2016 (Batch Cases) - Directions of the High Court of Madras - Implementation - Grant of Recognition to Private Schools for a Period of 3 years - Orders Issued 12/11/2021 2021/11/12
அரசாணை. (Ms). எண். 62 Directorate of Matriculation Schools பள்ளிக் கல்வி - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் -மேல்நிலை/ இடைநிலை /எட்டாம் வகுப்பு தனித்தேர்வு தொடக்கக்கல்வி பட்டயத் தேர்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப தேர்வு ஆகிய பொதுத் தேர்வுகள் எழுதும் மாற்றுத்திறனாளி தேர்வுகளுக்கு மத்திய கல்வி வாரியம் வழங்கப்படும் சலுகைகள் போன்ற பள்ளிக் கல்வி - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் -மேல்நிலை/ இடைநிலை /எட்டாம் வகுப்பு தனித்தேர்வு தொடக்கக்கல்வி பட்டயத் தேர்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப தேர்வு ஆகிய பொதுத் தேர்வுகள் எழுதும் மாற்றுத்திறனாளி தேர்வுகளுக்கு மத்திய கல்வி வாரியம் வழங்கப்படும் சலுகைகள் போன்ற 25/03/2022 2022/03/25
G.O.Ms.No.534 Directorate of School Education SSLC Equivalence of Kerala, Karnataka and Andhra pradesh SSLC Equivalence of Kerala, Karnataka and Andhra pradesh 13/10/1988 1988/10/13
G.O.Ms.No.116 Directorate of School Education Taking into account of work experience in unaided recognised private schools for appointment of headmaster Taking into account of work experience in unaided recognised private schools for appointment of headmaster 14/07/2006 2006/07/14
G.O.Ms.No.07 Directorate of School Education Minority Language -Urdu- BT/PG Appointment - Rule relaxation for roster method Minority Language -Urdu- BT/PG Appointment 28/02/2011 2011/02/28
G.O.Ms.No.825 Directorate of School Education Minimum General educational qualification- Amendment to General Rule 12 (a) (i) Minimum General qualification 25/08/1986 1986/08/25
G.O.Ms.No.38 Directorate of School Education Equivalence of Kerala, Karnataka and Andhra pradesh to Tamil Nadu state SSLC (35 % necessary) SSLC Equivalence of other states 19/01/1987 1987/01/19
G.O.Ms.No.337 Directorate of School Education SSLC Examination (Compartmental examination scheme) clarifications issued SSLC Examination (Compartmental examination scheme) 24/02/1981 1981/02/24
G.O.Ms.No.290 Directorate of School Education Eligibility for admisstion to Hr.Sec. Course defined as Minimum General qualification Minimum General qualification for admisstion to +2 31/03/1982 1982/03/31
G.O.(Ms) No.5 Directorate of School Education School Education-Budget Demand 2021-2022-Announcement of Hon'ble Minister of School Education-Formation of consulting center in school for Higher Education, Carrier and employment guidelines -Orders -Issued Formation of consulting center in school for Higher Education, Carrier and employment guidelines 21/01/2022 2022/01/21
G.O.(Ms) No.4 Directorate of School Education School Education-Budget Demand 2021-2022-Announcement of Hon'ble Minister of School Education-Obtaining Certificates through e-service-Orders -Issued Obtaining Certificates through e-service 21/01/2022 2022/01/21
G.O.Ms.No.15 Directorate of School Education Amendment to General Transfer Counselling Policy for Teachers Amendment to G.O.176 10/02/2022 2022/02/10
G.O.(Ms) No. 12 Directorate of School Education 2021-2022 General Transfer Counselling Policy for Teachers Announcement for the year 2021-2022 - General Transfer counselling policy for teachers working in Government/ Pachayat / Union / Municipal / Primary and Middle Schools and Government Municipal High / Higher Secondary Schools 03/02/2022 2022/02/03
G.O.(Ms) No 235 Directorate of School Education Upgradation of High/ Higher Secondary Schools -Permanent Criteria and norms for Upgradation of High/Higher Secondary Schools Norms for upgradation of schools 24/05/1997 1997/05/24
G.O.(Ms) No 123 Directorate of School Eduction Grant of permission and recognition of Schools - Tamil Nadu Recognised Private Schools (Regulation) Rules,1974-Amendment Four type of certificates insisted for schools 14/09/2004 2004/09/14
G.O.(Ms) No.177 Directorate of School Education Filling up of 16549 Part-time instructors to Government schools for Standard VI to VIII- Procedure of selection Part time special teachers temporary appointment 11/11/2011 2011/11/11
G.O.(Ms) No.242 Directorate of School Education Banning Tobacco promotion at Educational Institutions Education - Banning all the Educational Institutions from participating in the Tobacco promotions events - Orders - Issued. 26/09/2012 2012/09/26
GO(4D) No.7 Directorate of School Education School Education-Public Library-2021-2022 Budget Demand Announcement- Book purchase for Anna Centenary Library-Procurement order School Education-Public Library-2021-2022 Budget Demand Announcement- Book purchase for Anna Centenary Library-Printing books, e-books, magazines through internet- Procurement -Order issued 30/12/2021 2021/12/30
G.O.(Ms) No.242 Directorate of School Education பொதுப்பணிகள்- இணைக்கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் - மூன்ற ஆண்டு கால டிப்ளமா - மேல்நிலைக்கல்விக்கு இணையாகக் கருதி பொதுப்பணிகளில் வேலைவாய்ப்பு/ பதவி உயர்விற்கு ஆணை இணைக்கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் -மூன்ற ஆண்டு கால டிப்ளமா- பத்தாம் வகுப்பு, பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கு (+2) பின் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களுக்கு இணையாகக் கருதி பொதுப்பணிகளில் வேலைவாய்ப்பு பதவி உயர்விற்கு அங்கீகரித்து ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது. 18/12/2012 2012/12/18
G.O.(Ms) No.180 Directorate of School Education English medium sections opening in govt. schools introduced from the year 2012-13. 2012-2013 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் / அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1-ம் வகுப்பு மற்றும் 6-ஆம் வகுப்பில் தலா இரண்டு ஆங்கில வழி இணைப்பிரிவுகள் தொடங்க அனுமதி அளித்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 17/07/2012 2012/07/17
G.O.(Ms) No.184 Directorate of School Education Issue of Community, Nativity and Income certificates. Announcements - District Revenue Administration - Issue of Community, Nativity and Income certificates to all sixth standard students studying in ail schools of Tamil Nadu - Implementation of the Scheme -Orders issued. 05/06/2012 2012/06/05
G.O.(Ms) No.73 Directorate of School Education சதுரங்க விளையாட்டு அறிமுகப்படுத்துதல் ஆணை. மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு - 2012-2012ஆம்ஆண்டு முதல் தமிழகத்திலுள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் 7 முதல் 17 வயது வரை உள்ள மாணவ, மாணவிகளுக்கு சதுரங்க விளையாட்டு அறிமுகப்படுத்துதல் ஒப்புதல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 20/03/2012 2012/03/20
G.O.(Ms) No.66 Directorate of School Education நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டது- நிலையிறக்கம் செய்யப்படும் தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு தலைமை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அனுமதி ஆணை. அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது - நிலையிறக்கம் செய்யப்படும் தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு தலைமையாசிரியர் பணியிடங்கள் ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 16/03/2012 2012/03/16
G.O.(Ms) No.64 Directorate of School Education நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டது- நிலையிறக்கம் செய்யப்படும் தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு தலைமை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அனுமதி ஆணை. அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டது. நிலையிறக்கம் செய்யப்படும் தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு தலைமையாசிரியர் பணியிடங்கள் -ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 15/03/2012 2012/03/15
G.O.(Ms) No.12 Directorate of School Education Welfare Scheme - School bags ,Geometry box ,crayons , Atlas. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் அனைத்து மாணவ/மாணவியர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான புத்தகப் பைகள், கற்றலுக்குத் தேவையான கணித உபகரணப்பெட்டி, வண்ணப்பென்சில்கள் மற்றும் புவியியல் வரைபடங்கள் வழங்குதல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 18/01/2012 2012/01/18
G.O.(Ms) No.261 Directorate of School Education Students-cell phone-restricted in school. பள்ளி வளாகங்களில் மாணவர்கள் செல்போன் கொண்டு வருவதை தடை செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 15/10/2007 2007/10/15
G.O.(Ms) No.126 Directorate of School Education Admission in Std XI in Schools in Tamil Nadu. Admission in Std XI in Schools in Tamil Nadu - Implementation of High Court directions - Orders - Issued. 06/06/2007 2007/06/06
G.O.(Ms) No.82 Directorate of School Education வட்டாரக்கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் 50% பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்படுதல் அரசாணை. தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி சார்நிலைப்பணி வட்டாரக்கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் 50% பணியிடங்களை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்படுதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 20/05/2019 2019/05/20
G.O.(Ms) No.161 Directorate of School Education இடைநிலைக் கல்வி பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மொழிப்பாடம் / ஆங்கில பாடம் - இரு தாள்களாக தேர்வு எழுதும் நடைமுறையை ஒருங்கிணைத்து ஒரே தாளாக தேர்வு நடத்திட அனுமதி அரசாணை இடைநிலைக் கல்வி பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மொழிப்பாடம் / ஆங்கில பாடம் - இரு தாள்களாக தேர்வு எழுதும் நடைமுறையை ஒருங்கிணைத்து ஒரே தாளாக தேர்வு நடத்திட அனுமதி அரசாணை 13/09/2019 2019/09/13
G.O.(Ms) No.19 Directorate of School Education வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடம் பதவி உயர்வு பணியிடமாக மாற்றம் செய்தல். வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடம்- நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பணியிடத்திலிருந்து பதவி உயர்வு பணியிடமாக மாற்றம் செய்து - ஊதிய நிர்ணயம் செய்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 07/02/2019 2019/02/07
G.O.(Ms) No.306 Directorate of School Education தொழிற்கல்வி பயிற்றுநர்களுக்கு ஊதிய நிர்ணயம் செய்வது குறித்து அரசாணை W.P.(MD)Nos.2654, 2924, 2663 of 2018 and W.P.(MD).N03.15980, 17197 of 2014 filed by Thiru.L.Natarajan and other Vocational Instructors of School Education Department Complying orders of Hon'ble Madurai Bench of Madras High Court -Applicability of revised 12/09/2018 2018/09/12
G.O.(Ms) No.100 Directorate of School Education கருணை அடிப்படைப் பணி நியமனம் பணிவரன்முறைப்படுத்துதல் அரசாணை Administrative Reforms - Regularizing the services of individuals appointed under Compassionate Grounds - Dispensing with the procedure of obtaining concurrence from Tamil Nadu Public Service Commission- Orders- Issued. 01/08/2018 2018/08/01
G.O.(Ms) No.753 Directorate of School Education மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வு- தனித் தேர்வர்களை தேர்விற்கு அனுமதி வழங்குதல்- ஆணை. அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்- மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வு- தனித் தேர்வர்களை தேர்விற்கு அனுமதி வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 03/10/2017 2017/10/03
G.O.(Ms) No.243 Directorate of School Education மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகள் தனித் தேர்வர்களுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்குதல் -அரசாணை. அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்- மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகள் தனித் தேர்வர்களுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்குதல் -ஆணைவெளியிடப்படுகிறது. 17/11/2017 2017/11/17
G.O.(Ms) No.227 Directorate of School Education மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு செய்முறைத் தேர்வு நடத்துதல்- ஆணை மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு மாநில அளவில் பொதுத் தேர்வு நடத்த ஆணை- வெளியிடப்பட்டது- மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு செய்முறைத் தேர்வு நடத்துதல்- ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது. 06/11/2017 2017/11/06
ந.க.எண்.101/இ.இ.(ப.தொ.)/ நே.மு.உ/2018 Directorate of School Education புதிய மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டது - தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் நிர்வாக சீரமைப்பு -புதிய மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டது - தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் சார்பு 29/05/2018 2018/05/29
G.O.(Ms) No.223 Directorate of School Education மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு (+2) பொதுத் தேர்வுகளுக்கு பின்பற்றப்படும் அதே வழிமுறைகளை பின்பற்றி மேல்நிலை முதலாமாண்டு (+1) பொதுத் தேர்வர்கள் நடத்திட அனுமதி வழங்கி- ஆணை. அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்- அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தால் நடத்தபடும் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு (+2) பொதுத் தேர்வுகளுக்கு பின்பற்றப்படும் அதே வழிமுறைகளை பின்பற்றி மேல்நிலை முதலாமாண்டு (+1) பொதுத் தேர்வர்கள் நடத்திட அனுமதி வழங்கி- ஆணைவெளியிடப்படுகிறது. 02/11/2017 2017/11/02
G.O.(Ms) No.249 Directorate of School Education "புதியதாக சீரமைக்கப்பட்ட மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு 45 பள்ளி துணை ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் ஆணை" பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப்பணி - புதியதாக சீரமைக்கப்பட்ட மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு 45 பள்ளி துணை ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 29/11/2018 2018/11/29
G.O.(Ms) No.258 Directorate of School Education அரசு/ அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 8 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களில் தனித்திறன் பெற்று விளங்கும் மாணவர்களை மேலை நாடுகளுக்கு கல்விப் பயணம் அனுப்பிட நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை. அரசு/ அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 8 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களில் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், கலை மற்றும் இலக்கியம் ஆகிய 4 துறைகளில் தனித்திறன் பெற்று விளங்கும் மாணவர்களை மேலை நாடுகளுக்கு கல்விப் பயணம் அனுப்பிட நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை. 06/12/2017 2017/12/06
G.O.(Ms) No.214 Directorate of School Education அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளுக்கு பல்வேறு புதிய அம்சங்களை உள்ளடக்கிய மேம்படுத்தப்பட்ட திறன் அட்டைகள் (Smart Card) வழங்குதல் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பு அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளுக்கு பல்வேறு புதிய அம்சங்களை உள்ளடக்கிய மேம்படுத்தப்பட்ட திறன் அட்டைகள் (Smart Card) வழங்குதல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 15/10/2018 2018/10/15
G.O.(Ms) No.224 Directorate of School Education பள்ளி மாணவர்களை பொது நிகழ்சிகளுக்கு அழைத்து செல்லும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நடைமுறைகள். Guidelines for permitting students to attend Public functions, Rallies, Exhibition etc., at venues outside Schools as recommended by the Inter-Departmental Committee - Orders - Issued. 04/11/2017 2017/11/04
G.O.(Ms) No.100 Directorate of School Education மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டில் மாநில அளவிலான அரசு பொதுத் தேர்வு நடத்துதல். மேல்நிலைப் பாடத்திட்டம் - மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டில் மாநில அளவிலான அரசு பொதுத் தேர்வு நடத்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 25/05/2017 2017/05/25
G.O.(Ms) No.152 Directorate of School Education மேல்நிலை தொழிற்கல்வி பாடப் பிரிவுகளில் பாடப்பெயர்கள், முதன்மைப்பாடங்க்கள் மாற்றம் செய்தல் பாடத்திட்டம் மேல்நிலை கல்வி -2018 - 19 ஆம் கல்வியாண்டு தொழிற்கல்வி - கலை பிரிவு - பாடப்பிரிவுகளில் உள்ள பாட பெயர்கள் மாற்றம் மற்றும் முதன்மை பாடங்கள் மாற்றம் செய்து ஆணை வெளியிடுகிறது. 20/07/2018 2018/07/20
G.O.(Ms) No.118 Directorate of School Education .+1,+2 அரசுப்பொதுத் தேர்வுகளில்மொழிப்பாடங்களில் இரண்டு தேர்வுகளை ஒரே தேர்வாக அனுமதித்தல் தற்போதுள்ள நடைமுறையில் உள்ள மொழிப்பாடம் (Language) மற்றும் ஆங்கிலப் ( English) பாடங்களில் உள்ள இரண்டு தாள்களை (T.wo Papers) இரண்டு தேர்வுகளாக எழுதுவதற்கு பதிலாக ஒருங்கிணைத்து ஒரே தாளாக (One Paper) தேர்வெழுத அனுமதி அளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 09/06/2018 2018/06/09
G.O.(Ms) No.100 Directorate of School Education RMSA - SSA இணைப்பு சமக்கிர சிக்ஷா அமைத்தல் IAS அளவில் அரசுச் செயலாளர் நியமனம் அரசாணை Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriy a Madhyamik Shiksha Abhiyan for implementation of Samagra Shiksha Abhiyan and creation of one post of Additional State Project Director in the rank of Deputy Secretary to Government 16/05/2018 2018/05/16
G.O.(Ms) No.101 Directorate of School Education உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் மாற்றுச் சான்றிதழைப் போல (Transfer Certificat) தொடக்கக் கல்வி இயக்கத்திற்கும் மாற்று சான்றிதழ் வழங்குதல் - அரசாணை தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று வேறு பள்ளிக்கு செல்லும் போதும், “பதிவுத் தாள்” (Record Sheet) வழங்கும் நடைமுறையை மாற்ற மாற்றுச் சான்றிதழ் (Transfer Certificate) தொடக்கக் கல்வி இயக்கத்திற்கும் வழங்குதல் - ஆணை. 27/10/2017 2017/10/27
ந.க.எண் 41256/ அ1/ இ4 / 2016 Directorate of School Education பணிப்பதிவேடுகளை பராமரித்தல் சார்ந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் அடிப்படை விதிகள் - பணிப்பதிவேடுகளை பராமரித்து வருதல் - பணிப்பதிவேட்டில் பதிவுகளை செய்தல் முறையான படிவங்கள் வரையறைப்படுத்துதல் - பொதுவான வழிகாட்டி குறிப்புகள் - தமிழில் வெளியிடப்படு5கிறது - சார்ந்து. 08/07/2016 2016/07/08
G.O.(Ms) No.127 Directorate of School Education தொடக்கல்வி இயக்கத்தின்கீழ் இயங்கும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் கற்றல் கற்பித்தல் பணி நாட்களின் எண்ணிக்கை மாற்றியமைத்தல். தொடக்கல்வி இயக்கத்தின்கீழ் இயங்கும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் கற்றல் கற்பித்தல் பணி நாட்களின் எண்ணிக்கை மாற்றியமைத்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 07/06/2017 2017/06/07
G.O.(Ms) No.120 Directorate of School Education 53 வயதைக் கடந்து பதவி உயர்வு பெற்றவர்களுக்கு பவானிசாகர் அடிப்படைப் பயிற்சி பெறுவதிலிருந்து விலக்கு - அரசாணை பயிற்சி -53 வயதைக் கடந்த நேரடி நியமனம் மற்றும் பிற முறைகளில் நியமிக்கப்பட்ட இளநிலை உதவியாளர்கள் மற்றும் நேரடி நியமனம் மற்றும் பிற வகைகளில் தட்டச்சராக நியமனம் பெற்ற உதவியாளர்கள் பதவி உயர்வு பெற்றவர்களுக்கும் பவானிசாகர் அடிப்படைப் பயிற்சி 05/12/2016 2016/12/05
G.O.(Ms) No.14 Directorate of School Education பள்ளிக்கல்வி - ஆய்வக உதவியாளர்கள் - சிறப்பு பணி விதிகள். Personnel - Tamil Nadu General Subordinate Service - Class LXXII - School Education Department Laboratory Assistants in Higher Secondary Schools - Amendment to Special Rules - Issued. 19/01/2015 2015/01/19
G.O.(Ms) No.114 Directorate of School Education கடவுச் சீட்டு பெற முன் அனுமதி பெறுவதற்கான படிவம் - அரசாணை கடவுச் சீட்டு பெற முன் அனுமதி பெறுவதற்கான அரசாணை 15/11/2016 2016/11/15
ந.க.எண் 72718 / சி5/ இ2 /2014 Directorate of School Education பள்ளி மாணவர்கள் பகுதி 1 - ல் தமிழ்ப்பாடத்தைப் பயில நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் - பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் தமிழ்நாடு தமிழ் கற்கும் சட்டம் 2006 பள்ளி மாணவர்கள் பகுதி - 1-ல் தமிழ்ப்பாடத்தைப் பயில நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் - சார்பு 14/10/2014 2014/10/14
G.O.(Ms) No.61 Directorate of School Education வேறு மாநில ஆசிரியர் கல்வி பட்டய பயிற்சி சான்றிதழ்களை மதிப்பீடு செய்தல் அரசாணை ஆசிரியர் - கல்வி கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் கேரளா மாநிலங்களில் ஆசிரியர் கல்வி பட்டய பயிற்சி சான்றிதழ்களை மதிப்பீடு செய்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது 07/07/2014 2014/07/07
ந.க.எண்: 9019/ ஆர்2 பிரிவு / இ1/ 2014 Directorate of School Education ஆசிரியர்கள் /ஆசிரியரல்லாதோர் கடவுச்சீட்டு பெற / புதுப்பிக்க தடையின்மைச் சான்று தேவையில்லை. முன் நகல் அளித்தல் போதுமானது பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள். அரசுப் பணியாளர் நடத்தை விதிகள் - ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியரல்லாதோர் - நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் /ஆசிரியரல்லாதோர் கடவுச்சீட்டு பெற / புதுப்பிக்க தடையின்மைச்சான்று - நியமன அலுவலர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது முன் நகல் அளித்தல் சார்பு 19/09/2015 2015/09/19
ந.க.எண்.7805/ டி3/ 2014 Directorate of School Education மாவட்ட தொடக்கக்கல்வி அலுவலரே கடவுச் சீட்டு பெற மறுப்பின்மை சான்றிதழ் வழங்கலாம் -தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல் முறைகள் பொருள் தொடக்கக்கல்வி - தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள நடத்தை விதிகள் 1973 வெளிநாடு செல்ல கடவுச் சீட்டு பெற அல்லது புதுப்பிக்க மறுப்பின்மைச் சான்று வழங்குதல் - விதி 24 அ - க்கு திருத்தம் வெளியிடப்பட்ட அரசாணை நகல் அனுப்புதல் சார்ந்து 17/03/2014 2014/03/17
ந.க.எண். 9019/ ஆர்.2 பிரிவு/ இ1/2014 Directorate of School Education "பணி நியமன அலுவலரே கடவுச் சீட்டு பெற அனுமதி வழங்கலாம் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்" அரசுப் பணியாளர் நடத்தை விதிகள் - அரசுப் பணி - ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியரல்லாதோர் நிதி உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியரல்லாதோர் கடவுச்சீட்டு பெற/ புதுப்பிக்க தடையின்மைச் சான்று- நியமன அலுவலருக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது - ஆணை வெளியிடுதல் - குறித்து. 30/05/2014 2014/05/30
G.O.(Ms) No.71 Directorate of School Education கடவுச்சீட்டு பெற / புதுப்பிக்க தடையின்மைச்சான்று தேவையில்லை என்பதற்கான அரசாணை கடவுச்சீட்டு பெற / புதுப்பிக்க தடையின்மைச்சான்று தேவையில்லை,- நியமன அலுவலர்களுக்கு முன் நகல் அளித்தல் போதுமானது - அரசாணை 02/07/2015 2015/07/02
G.O.(Ms) No.68 Directorate of School Education ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயச்சான்று (Diplomo in Teacher Training ) - மேல்நிலைக் கல்விக்கு (+2) இணையாகக் கருதுதல்- அரசாணைக்கு திருத்தம் வெளியிடப்பட்டமை பத்தாம் வகுப்பு (SSLC) - தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் இரண்டு ஆண்டு ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயச்சான்று (Diplomo in Teacher Training ) மேல்நிலைக் கல்விக்கு(+2) இணையாகக் கருதுதல் - ஆணை வெளியிடப்பட்டது - திருத்தம் வெளியிடப்பட்டது. 25/03/2015 2015/03/25
G.O.(Ms) No.181 Directorate of School Education அரசு உயர்நிலை மற்றம் மேல்நிலை பள்ளிகளில் பனிபுரியும் காவலர்களுக்கு 30 நாட்கள் ஈட்டிய விடுப்பு வழங்குதல் - அரசாணை அரசு உயர்நிலை மற்றம் மேல்நிலை பள்ளிகளில் பனிபுரியும் காவலர்களை விடுமுறையற்ற பணியாளர்களாக அறிவித்து விடுமுறைக் காலத்தினை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு ஆண்டிற்கு 30 நாட்கள் ஈட்டிய விடுப்பு வழங்குதல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 14/11/2014 2014/11/14
G.O.(Ms) No.140 Directorate of School Education NOC to apply for grant or renewal of passport - power delegation Tamil Nadu Government Servants Conduct Rules, 1973 - No Objection Certificate to the Government Servants to apply for grant or renewal of passport to visit foreign countries as tourists or on pilgrimage or to see friends or relatives or to seek employment 21/11/2013 2013/11/21
G.O.(Ms) No.170 Directorate of School Education கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறும் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு கல்வியாண்டின் இறுதி வரையில் மறு பணிநியமனம் வழங்கலாம் அரசாணை. மாணவர்களின் நலன் கருதி கல்வியாண்டின் இறுதி வரையில் மறு பணிநியமனம் ( re employment) வழங்கும் போது ஒய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் வராத ஆசிரியர்களுக்கு அவர்கள ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்னர் கடைசியாக பெற்ற ஊதியத்தை மறுபணி நியமன காலத்திற்கான ஊதியமாக வழங்குதல் 23/12/2014 2014/12/23
G.O.(Ms) No.195 Directorate of School Education வருவாய் ஈட்டும் தாய் தந்தை விபத்தில் இறந்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவ/ மாணவியருக்கு நிதி ரூ.50000 லிருந்து ரூ.75000 உயர்த்தி வழங்குதல். அரசு மற்றும் அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவ மாணவியரின் வருவாய் ஈட்டும் தந்தை அல்லது தாய் விபத்தில் இறந்தால் தற்போது வழங்கப்படும் ரூ.50000 லிருந்து ரூ.75000 நிதி உயர்த்தி வழங்குதல் - ஆணை. 27/11/2014 2014/11/27
G.O.(Ms) No. 256 Directorate of School Education பள்ளி வசதி இல்லா குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள மாணவ / மாணவியர்க்கு பள்ளி வந்து செல்ல போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்துதல். கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டப்படி பள்ளி வசதி இல்லா குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள மாணவ / மாணவியர்க்கு பள்ளி வந்து செல்ல போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்துதல் - ஆணை. 16/12/2013 2013/12/16
G.O.(Ms) No.135 Directorate of School Education அரசு / அரசு உதவிபெறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள், நேரடிப் பட்டப் படிப்பு பயின்றிட அனுமதி வழங்குவதைத் தவிர்த்தல் அரசாணை. அரசு / அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள், நேரடிச் சேர்க்கை மூலம் முழு நேர (Regular Course) படிப்பில் சேர்ந்து பி.எட். பட்டப் படிப்பு பயின்றிட அனுமதி வழங்குவதைத் தவிர்த்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 23/07/2013 2013/07/23
G.O(Ms).No.176 Directorate of School Education General Transfer Counselling Policy for Teachers working in Government/Panchayat Union/Municipal/Primary/Middle Schools and Government/Municipal High/Higher Secondary Schools School Education-Announcement for the year 2021-2022-General Transfer Counselling Policy for Teachers working in Government/Panchayat Union/Municipal/Primary/Middle Schools and Government/Municipal High/Higher Secondary Schools-Orders-Issued 17/12/2021 2021/12/17
G.O(Ms).No.171 Directorate of School Education Selection Committee for Hon'ble Chief Minister's Award to District Collectors/Chief Educational Officers School Education-Constitution of a selection committee for selection and awarding Hon'ble Chief Minister's Award to District Collectors/Chief Educational Officers-Orders-Issued 09/12/2021 2021/12/09
G.O(Ms).No.166 Directorate of School Education Upgradation of 5 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas School Education-Upgradation of 5 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas-Financial Sanction Orders issued 30/11/2021 2021/11/30
G.O(Ms).No.165 Directorate of School Education Individualized Home based Education -(Academic Enhancement, Therapeutic Enhancement) for high support need students School Education-Individualized Home based Education for differently abled Students-Permission accorded -Orders -Issued 30/11/2021 2021/11/30
G.O(Ms).No.160 Directorate of School Education Establishment of Kalaignar Memorial Library at Madurai School Education-Public Library-Establishment of Kalaignar Memorial Library at Madurai-Orders issued 23/11/2021 2021/11/23
G.O(Ms).No.159 Directorate of School Education Dr.S.R.Ranganathan Memorial Library establishment School Education-Public Library- Establishment of Dr.S.R.Ranganathan Memorial Library -Orders -Issued 22/11/2021 2021/11/22
G.O(Ms).No.156 Directorate of School Education Illam Thedi Kalvi School Education-Announcement- Implementation of a mission mode "Illam Thedi Kalvi" programme to bridge the learning gaps/losses owing to lack of access to formal education during the lockdown period for the students studying from 1 to 8th -Orders -Issued 19/11/2021 2021/11/19
G.O(Ms).No.155 Directorate of School Education Establishment of Assessment Cell in SCERT and Creation of State Resource Centre School Education-Announcement- Establishment of State Resource Centre and Assessment Cell in State Council of Educational Research and Training-Permission Accorded -Orders -Issued 16/11/2021 2021/11/16
G.O(Ms).No.150 Directorate of School Education Emotional Wellbeing and Life Skills Development among the Government and Aided School Students of Educationally Backward Blocks School Education-Announcement-Emotional Wellbeing and Life Skills Development for adolescents studying in Government and Government Aided Schools of Educationally Backward Blocks in Tamil Nadu-Permission accorded -Orders -Issued 03/11/2021 2021/11/03
G.O(Ms).No.146 Directorate of School Education Kavimani Award to Children Writers School Education-Public Library-Kavimani Award to Children Writers-orders issued 22/10/2021 2021/10/22
G.O(Ms).No.145 Directorate of School Education Senthamizh Sirppigal Arangam School Education-Public Library-Establishment of Senthamizh Sirppigal Arangam -orders issued 22/10/2021 2021/10/22
G.O(Ms).No.142 Directorate of School Education High tech laboratories will be set up in Government Middle School-Smart class rooms will be established in Government High and Higher Secondary Schools-providing Sports & Physical Education materilas School Education-SSA-Smart class rooms, High tech lab and NSQF-Sports and Physical Education materials provides-orders issued 11/10/2021 2021/10/11
G.O(2D).No.28 Directorate of School Education Modernization of Connemara public library School Education-Public Library-Modernization of Connemara public library-orders issued 25/10/2021 2021/10/25
G.O.(2D).No.27 Directorate of School Education The Anna Centenary Library will be renovated and revitalised School Education-Public Library-Announcement made by Hon'ble Governor of Tamil Nadu on 21-06-2021 in Tamil Nadu Assembly session-The Anna Centenary Library will be renovated and revitalised-Order issued 25/10/2021 2021/10/25
G.O.(1D) No.83 Directorate of School Education Guidelines for students safety - COVID-19 Pandemic and Protection from sexual violence School Education - Guidelines for students safety - protection during COVID-19 Pandemic online classes and Protection from sexual violence- orders issued. 06/06/2021 2021/06/06
G.O.(Ms) No.49 Directorate of School Education Declaration of powers to CEO's -Declaration of probation Education-Higher Secondary -Vocational Education -Declaration of Probation to vocational instructors-Delegation of powers to Chief educational officers -Amendment to Adhoc Rules-issued 04/03/2008 2008/03/04
G.O.(Ms) No.38 Directorate of School Education Declaration of powers to CEO's -Declaration of probation Tamilnadu School Education Subordinate Service-Adhoc Rules for the posts of Vocational Instructors(Computer Science) in Higher secondary schools -Amendment -Issued 22/02/2008 2008/02/22
G.O.(Ms) No.37 Directorate of School Education Declaration of powers to CEO's -Declaration of probation Tamilnadu School Education Subordinate Service-Adhoc Rules for the posts of Vocational Instructors in Higher secondary schools -Amendment -Issued 22/02/2008 2008/02/22
G.O.(Ms) No.191 Directorate of School Education Declaration of powers to CEO's -Declaration of probation Adhoc Rules--Vocational Education -Adhoc rules for the post of Vocational instructors in Higher Secondary Schools- Amendment -Issued 30/07/2009 2009/07/30
G.O.(Ms) No.75 Directorate of School Education Declaration of powers to CEO's -Declaration of probation Education-Higher Secondary -Vocational Education -Declaration of Probation to vocational instructors(Computer Science)-Delegation of powers to Chief educational officers -Amendment to adhoc Rules-issued 04/03/2008 2008/03/04
அரசாணை (1டி)எண்.187 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பாடநூல்களை ஒன்றிணைத்து ஒரே பாடநூலாக வழங்க அனுமதி பள்ளிக் கல்வி - பாடத்திட்டம் - 2020-2021-ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து 8- ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கு முப்பருவ முறையில் வழங்கப்பட்டு வரும் பாடநூல்களை ஒன்றிணைத்து ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ஒரே பாடநூலாக வழங்க அனுமதி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 23/10/2019 2019/10/23
அரசாணை (1டி)எண்.157 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வி - 2017-18- ஆம் ஆண்டிற்கான பள்ளிக் கல்வித் துறை மானியக் கோரிக்கையின் போது மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பு எண்.9-ன் படி, முதற்கட்டமாக, 19,427 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத த 05/09/2019 2019/09/05
அரசாணை (1டி)எண்.139 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வி - 2006-07 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6,7 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் தோற்றுவிக்கப்பட்ட 7,979 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 01.04.2021 முதல் 31.03.2024 வரை மூன்றாண்டு 23/08/2021 2021/08/23
அரசாணை (1டி)எண்.87 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வி - 2012-2013 ஆம் ஆண்டில் அனைவருக்கும் இடைநிலைக்கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் தோற்றுவிக்கப்பட்ட 4393 ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடங்கள் மற்றும் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்கள் - 19.02.2021 முதல் 18.02.2024 மூன்றாண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்தல் - ஆணை வெளி 21/06/2021 2021/06/21
அரசாணை (1டி)எண்.145 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வி - அரசு/நகராட்சி/தொடக்க/நடுநிலை/உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத 6156 தற்காலிகப் பணியிடங்கள் - 01.01.2021 முதல் 31.12.2023 வரை தொர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 01/09/2021 2021/09/01
அரசாணை (1டி)எண்.146q பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வி - 2009-10 ஆம் கல்வியாண்டில் அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் தரமுயர்த்தப்பட்ட உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தற்காலிகமாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட 1200 பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் 200 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்க என 1400 பணியிடங்களுக்கு 01.06. 02/09/2021 2021/09/02
அரசாணை (1டி)எண்.120 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வி - அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட துப்புரவாளர் மற்றும் காவலர் பணியிடங்களுக்கு 01.01.2021 முதல் 31.12.2023 வரை தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 03/08/2021 2021/08/03
அரசாணை (1டி)எண்.127 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வித் துறை - புதிதாகத் தோற்றுவிக்கப்ட்ட 52 மாவட்டக் கல்வி அலுவலகங்களில் பணி நிரவல் மூலம் பணியிட மாற்றம் செய்துள்ள மொத்தம் 197 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு 01.06.2021 முதல் 31.05.2024 வரை மூன்றாண்டு காலத்திற்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து வழங்குதல் - ஆணை 10/08/2021 2021/08/10
அரசாணை (1டி)எண்.88 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக் கல்வி-சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு - பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் மன்றங்களின் செயல்பாடுகளை கவனிக்க ஒரு உதவி இயக்குநர் மற்றும் 32 முதுகரை ஆசிரியர் தற்காலிக பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டது - 01.01.2021 முதல் 31.12.2023 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு த 23/06/2021 2021/06/23
அரசாணை (1டி)எண்.126 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் தற்காலிக பணி தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் பள்ளிக்கல்வி-2006-07,2007-08 மற்றும் 2008-09 ஆம் கல்வியாண்டுகளில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளிலிருந்து மகளிரைப் பிரித்து துவக்கப்பட்ட 13 அரசு மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கென அனுமதிக்கப்பட்ட 13 தலைமையாசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 01.06.2021 முதல் 31.05.2024 வரை தொடர 05/08/2021 2021/08/05
அரசாணை (நிலை) எண். 9 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை கைவிடுதல் பொதுப்பணிகள் - 22.01.2019 முதல் 30.01.2019 வரை நடைபெற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அரசுப்பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது தொடரப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகள் - மாண்புமிகுமுதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பிற்கிணங்க அவற்றி 02/02/2021 2021/02/02
G.O.(Ms) No.75 Directorate of School Education ACT Uniform System &National Foundation for Teachers Welfare School Education- Tamilnadu uniform system of school education Act, 2010 (Tamilnadu Act 8 of 2010) -Reconstitution of state common board of School Education- Filling up of one post of the members of the state common board of School Education representing 21/03/2012 2012/03/21
G.O.(Ms) No.48 Directorate of School Education ACT Uniform System &National Foundation for Teachers Welfare ACT- Tamilnadu Uniform System of School Education Act,2010-Notifications-Issued 04/03/2020 2020/03/04
அரசாணை (நிலை)எண் 21 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் சமச்சீர் கல்வி திட்டம் பள்ளிக் கல்வி - சமச்சீர் கல்வி திட்டம் - அனைத்து பள்ளிகளில் பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு நடைமுறைப்படுத்துதல் - ஆணைவெளியிடப்படுகிறது. 01/02/2010 2010/02/01
G.O.(Ms) No.232 Directorate of School Education GO's related to Tamil learning act,2007 School Education- Tamilnadu Tamil learning Act,2006 -Granting Exception from writing tamil language under Part I in the 10th Standard Board Examination - Orders-Issued 08/11/2017 2017/11/08
G.O.(Ms) No.145 Directorate of School Education GO's related to Tamil learning act,2006 School Education- Tamilnadu Tamil learning Act,2006 -Schools under Section 2(e)(IV)-Notification-Issued 18/09/2014 2014/09/18
G.O.(Ms) No.525q Directorate of School Education GO's related to Staff fixation School Education Recognised Private schools- Revision of norms for assessment of grant for Teaching posts-orders-Issued 29/12/1997 1997/12/29
G.O.(Ms) No.231 Directorate of School Education GO's related to Staff fixation School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009-Pupil teacher ratio in schools under the Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009-Exercise to be initiated- Orders-Issued 11/08/2010 2010/08/11
G.O.(Ms) No.46 Directorate of School Education GO's related to Staff fixation Syllabus-Recieved syllabus from standard VI to XII -Implementation from 2003-2004- Approval of revised curriculum and syllabus and approval of important points in the principals of curriculum-Orders -Issued 14/05/2004 2004/05/14
G.O.(Ms) No.166 Directorate of School Education GO's related to School Buildings and maintanance Schools toilets-Maintanance of school toilets in Primary/Middle /High/Higher Secondary schools located in Corporation and Municipal areas -Entrustin the maintanance work to the private service providers-Expenditure to be met from Educational Cess- realise 23/11/2016 2016/11/23
அரசாணை (நிலை)எண் 151 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் கழிவறை பராமரித்தல் துப்புரவு - ஊரப்பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க / நடுநிலைப்பள்ளிகள் மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளிலுள்ள கழிப்பறைகளைத் தூய்மையாகப் பேணுதல் - வழகாட்டி நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்பளிக்கப்படுகிறது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது. 30/11/2015 2015/11/30
G.O.(Ms) No.151 Directorate of School Education GO's related to School Buildings and maintanance Schools-Maintanance of school toilets clean in Panchayat Unions Primary/Middle schools and Government schools located in rural areas- Guidelines Approved -orders -Issued 30/11/2015 2015/11/30
அரசாணை (நிலை)எண் 77 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் கழிவறை பராமரித்தல் பள்ளிக்கல்வி -மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110ன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு - அரசு/ நகராட்சி / தொடக்க, நடுநிலை/ உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகள் பராமரித்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. 13/04/2015 2015/04/13
அரசாணை (நிலை)எண் 119 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் நன்கொடையாளர் பங்களிப்பு -புரிந்துணர் ஒப்பந்தம் பள்ளிக்கல்வி - பள்ளி வளர்ச்சி திட்டம் () நன்கொடையாளர்களின் பங்களிப்பு அனுமதித்தல் - புரிந்துணர் ஒப்பந்தம் - ஆணை வெளியிடப்பட்து - திருத்தம் - வெளியிடப்படுகிறது. 01/06/2009 2009/06/01
G.O.(Ms) No.14 Directorate of School Education GO's related to School Buildings and maintanance Schools-Government schools-Elementary , High and Higher secondary schools -Existing procedure of naming of Government schools after the donors-Rescinded 17/02/2005 2005/02/17
அரசாணை (நிலை)எண் 409q பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநருக்கு அனுமதி அதிகாரம் கல்வி - உயர்நிலை/மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு நன்கொடை மூலம் நிதி, அசையாச் சொத்து, கட்டிடம் கட்டிக் கொடுத்தலை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது. 09/11/1998 1998/11/09
அரசாணை (நிலை)எண் 239 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநருக்கு அனுமதி அதிகாரம் அரசு உயர்நிலை/மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நன்கொடை மூலம் பெறப்படும் நிலம் மற்றும் பள்ளிக் கட்டிடங்களை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் - அனுமதி அதிகாரம் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநருக்கு வழங்குதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது. 28/03/1994 1994/03/28
G.O.(Ms) No.60 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009 -25% Reservation for students belonging to Disadvantaged groups /Weaker section in all private Non minority unaided schools including CBSE/ICSE -Guidelines Orders-Issu 01/04/2013 2013/04/01
G.O.(Ms) No.167 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009- Notification for per child- expenditure incurred on education by the state for the year 2018-2019-Orders-issued 19/09/2019 2019/09/19
G.O.(Ms) No.66 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009 -25% Reservation for students belonging to Disadvantaged groups /Weaker section in all private Non minority unaided schools -Additional Guidelines orders -Issued 07/04/2017 2017/04/07
G.O.(Ms) No.90 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009 -Notification for per-child-expenditure incurred on education by the state for the year 2019-2020 -Orders -Issued 23/09/2020 2020/09/23
G.O.(Ms) No.271 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -Appointment of Nodal Officer and members at the state and district level to monitor the effective implementation of the Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009 -Orders -issued 25/10/2012 2012/10/25
G.O.(Ms) No.180 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009 -Reimbursement of per child expenditure for admission of children enrolled under 25% reservation belonging to weaker section and disadvantaged group in unaided schools 15/11/2011 2011/11/15
G.O.(Ms) No.213 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education - Right to education Act (RTE) 2009 -Constitution of school management committee- Orders-Issued 22/12/2011 2011/12/22
G.O.(Ms) No.174 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 ACT- The right to free and compulsary education Act-2009-Notifications -Issued 08/11/2011 2011/11/08
G.O.(Ms) No.59 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009 -25% Reservation for students belonging to Disadvantaged groups /Weaker section in all private Non minority unaided schools including CBSE/ICSE -Guidelines -Issued-Ame 12/05/2014 2014/05/12
G.O.(Ms) No.181 Directorate of School Education GO's related to RTE Act ,2009 School Education -The Right of Children to free and compulsary education Act (RTE) 2009 conducting of teacher eligibility test (TET) orders-Issued 15/11/2011 2011/11/15
பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் புதிய மாவட்டக் கல்வி அலுவலகங்கள் செயல்படுதல் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப்பணி - நிர்வாக சீரமைப்பு - பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் உள்ள மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்கள் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது - புதிய மாவட்டக் கல்வி அலுவலகங்கள் செயல்பட அனுமதி ஆ 28/05/2018 2018/05/28
அரசாணை (நிலை)எண் 108 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் புதிய மாவட்டக் கல்வி அலுவலகங்கள் செயல்படுதல் பள்ளிக் கல்வி - நிர்வாக சீரமைப்பு - பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் உள்ள மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்கள் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது - புதிய மாவட்டக் கல்வி அலுவலகங்கள் செயல்பட அனுமதித்தல் - ஆணை வெளிய 28/05/2018 2018/05/28
G.O.(Ms) No.101 Directorate of School Education GO's related to restructuring of DEO's School Education -Restructuring of administrative setup at the field level and delegation of powers to officers to ensure effective monitoring of schools and quality of education-Orders -Issued 18/05/2018 2018/05/18
அரசாணை (நிலை)எண் 261 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் ஆசிரியர் மறுநியமனம் பள்ளிக்கல்வி - மறுநியமனம் - அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் தொடக்க/நடுநிலை/உயர்நிலை/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் - உபரி ஆசிரியர்கள் - கல்வியாண்டின் இடையில் வயது முதிர்வின் காரணமாக ஓய்வு பெறுவது - ஆசிரியர்களுக்கு கல்வியாண்டு இறுதிவரை மறுநியமன 20/12/2018 2018/12/20
G.O.(Ms) No.249 Directorate of School Education Reemployment to teachers Education-Retirement of school teachers at the comletion of the school year-Orders passed 09/02/1959 1959/02/09
அரசாணை (நிலை)எண் 125 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் பள்ளிக் கல்வித்துறை - 2020-2021ஆம் ஆண்டு பள்ளிக் கல்வித்துறை மானியக் கோரிக்கையின்போது அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பு - அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 16/12/2020 2020/12/16
அரசாணை (நிலை)எண் 238 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புதல் பள்ளிக் கல்வி -அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் ஆசிரியரல்லாதோர் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புதல் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர் நிர்ணயம் செய்ய புதிய நெறிமுறைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 13/11/2018 2018/11/13
அரசாணை (நிலை)எண் 35 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் ஒருங்கிணைந்த கல்வி வளாகம் கட்டுதல் பள்ளிக் கல்வி - திருவண்ணாமலை மாவட்டம் - பள்ளிக் கல்வி துறையின் கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்கள் - மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் ஒருங்கிணைந்த கல்வி வளாகம் கட்டுதல் - நிர்வாக அனுமதி மற்றும்நிதி ஒதுக்கீடு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 17/02/2021 2021/02/17
G.O.(Ms) No.220 Directorate of School Education Model Schools School Education -Announcement -2019-2020 -Establishment of 88 Model Schools by transforming selected Government hogher secondary schools and constitution of District level Committee -Orders -Issued 19/12/2019 2019/12/19
அரசாணை (நிலை)எண் 26 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் புதிய கட்டடம் கட்டுதல் பள்ளிக்கல்வி - தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110ன் கீழ் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால், ஒரு லட்சம் சதுர அடி பரப்பில் பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்திற்கு புதிய கட்டடம் கட்டப்படும் என்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு - நிர்வா 22/02/2018 2018/02/22
அரசாணை (நிலை)எண் 222 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் மாதிரி பள்ளிகள் பள்ளிக்கல்வி - சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண் 110ன் கீழ் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட்ட அறிவிப்பு - மாவட்டத்திற்கு ஒரு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வீதம் 32 மாதிரி பள்ளிகள் உருவாக்குதல் - நிர்வாக ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 24/10/2018 2018/10/24
G.O.(Ms) No.56 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD assistance- Provision of Infrastructure facilities to 2694 Government High/ Higher Secondary Schools under NABARD RIDF XXVI- Administrative and financial sanction for Rs.10678.21 Lakh-Accorded - Orders - issued 26/02/2021 2021/02/26
G.O.(Ms) No.36 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD assistance- Provision of Infrastructure facilities to 158 Government High/ Higher Secondary Schools under NABARD RIDF XXV- Administrative sanction for Rs.27788.03 Lakh-Accorded - Orders - issued 20/03/2020 2020/03/20
G.O.(Ms) No.88 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education-Sainik School-Construction of Staff quarters including other School Buildings at Sainik School Campus at Amaravathinagar-admnistrative sanction for Rs.1147.85 Lakhs and Financial sanction for Rs.792.78 Lakhs towards the construction of Ac 30/05/2019 2019/05/30
G.O.(Ms) No.181 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD assisted schemes -Provision of Infrastructure facilites to 111 Government High /Higher secondary Schools under NABARD RIDF XXIV for the year 2018-2019-Administrative sanction accorded for Rs.200.18 crore - Orders - Issued 28/08/2018 2018/08/28
அரசாணை (நிலை)எண் 168 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் அரசு பள்ளிகள் உட்கட்டமைப்பு பள்ளிக்கல்வி - தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110ன் கீழ் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு - 2448 அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் சுத்தமான மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 09/08/2018 2018/08/09
G.O.(Ms) No.72 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools Schemes-State schemes-Member of Legislative Assembly Constituency Development Scheme(MLACDS)-Imolementation of scheme -Sanction of funds and prescribing Guidelines fot the year 2018-2019 -Approved-Orders Issuedq 31/05/2018 2018/05/31
G.O.(Ms) No.264 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD assisted schemes -Provision of Infrastructure facilites to 104 Government High /Higher secondary Schools under NABARD RIDF XXIII-Administrative sanction for Rs.21706.75 lakh-Accorded- Orders - Issued 19/12/2017 2017/12/19
G.O.(Ms) No.47 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - Provision of Infrastructure facilites to 149 Government High Schools upgraded during the year 2011-2012 under RMSA in 27 Districts of Tamilnadu under NABARD Assisted Scheme ,RIDF XXI I 2016-2017 According Administrative sanction for Rs. 14/03/2017 2017/03/14
G.O.(Ms) No.61 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD Assisted Scheme Provision of infrastructure facilities to 228 Government high and higher secondary schools under NABARD RIDF XXI (Phase XIV )Administrative sanction for Rs.35557.27 lakh-Accorded - Order - Issued 02/03/2016 2016/03/02
G.O.(Ms) No.141 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD Assisted Scheme RIDF XX Phase XIII - Administrative Sanction of Rs.4157.96 lakh for providing additional toilets and drinking water facilities for 424 Government high and higher secondary schools for the year 2014-2015 -Accorded 25/08/2015 2015/08/25
G.O.(Ms) No.73 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD Assisted Scheme RIDF XX Phase XIII - Administrative Sanction of Rs.208.62 crore for providing infrastructure facilites to 155 Government High and Higher Secondary Schools -Accorded - Order - Issued 31/03/2015 2015/03/31
G.O.(Ms) No.157 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education -Announcement made in Collector's and Police Officer's Conference by Honble Chief Minister - Sanction of Rs.1805.11 lakh for providing infrastructure facilities such as class rooms, laboratory, drinking water, toilet,and compound wall for 08/10/2014 2014/10/08
G.O.(Ms) No.156 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - Provision of Infrastructure facilites to 210 schools under NABARD Phase - XIX - Administrative Sanction for Rs.24775.00 Lakh- Accorded - Order - Issued 08/10/2014 2014/10/08
G.O.(Ms) No.290 Directorate of School Education Infrastructure to Government Schools School Education - NABARD - Creation of Infrastructural facilities in 131 Government Higher Secondary Schools under RIDF XVIII - Administrative and financial sanction - orders - issued 12/11/2012 2012/11/12
G.O.(Ms) No.601 Directorate of School Education English Medium Schools - Recognised Private High and Higher Secondary Schools - Opening of english medium sections in standards VI to X - policy laid down in respect of english medium sections from 1991-92 list of Schools permitted in 1991-92- approved 21/06/1993 1993/06/21
அரசாணை (நிலை)எண் 148 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் ஆங்கில வழிப்பாடப்பிரிவு அனுமதி பள்ளிக் கல்வி -உதவி பெறும் பள்ளிகள் -அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆங்கில வழி பாடப்பிரிவு துவங்க அனுமதி அளித்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 20/07/2018 2018/07/20
அரசாணை (நிலை)எண் 217 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பணிநிரவல் பள்ளிக் கல்வி - ஊராட்சி ஒன்றியம் / நகராட்சி / மாநகராட்சி அரசு தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 01.08.2018 நிலவரப்படி ஆசிரியர் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உபரியாக கண்டறியப்பட்டுள்ள இடைநிலை , பட்டதாரி மற்றும் முதுகலை ஆசிரிய 20/06/2019 2019/06/20
அரசாணை (நிலை)எண் 270 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பணிநிரவல் பள்ளிக் கல்வித் துறை - இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம் 2009-ன்படி தொடக்கக் கல்வி இயக்ககத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய / நகராட்சி / அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் மாணவர் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் உபரியாக உள்ள இடைநிலை ஆ 10/07/2012 2012/07/10
G.O.(Ms) No.145 Directorate of School Education Aided Schools School Education - Tamil Nadu Recognised Private Schools (Regulation) Rules 1974- Amendment - orders - issued 17/07/2018 2018/07/17
அரசாணை (நிலை)எண் 52 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் சிறுபான்மைப்பள்ளிகள் மேல்நிலைக் கல்வி - உதவிபெறும்மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் நிர்வாகச் சீர்கேடு காரணமாக நேரடி மானியம் முறையில் ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வரும் பள்ளிகளில் உள்ள பணியாளர்களுக்கு தகுதியான இதர சில பயன்கள் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 31/03/2000 2000/03/31
அரசாணை (நிலை)எண் 375 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் சிறுபான்மைப்பள்ளிகள் பள்ளிக் கல்வி - சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு சிறுபான்மைத் தகுதி அளித்தல் - சிறுபான்மைத் தகுதி அளிப்பதற்கான திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 12/10/1998 1998/10/12
G.O.(Ms) No.214 Directorate of School Education Aided Schools School Education - Framing of certain additional guidelines for grant of minority status to educational institutions - orders - issued 03/11/2008 2008/11/03
G.O.(Ms) No.881 Directorate of School Education Aided Schools Education-Secondary-Aided delegation of powers to DEO/ Inspectors of Girls Schools to attend certain items of work during periods of absence of Secretary of Aided High Schools due to dispute - orders - issued 04/06/1979 1979/06/04
அரசாணை (நிலை)எண் 165 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் 10+2+3 Pattern பொதுப்பணிகள் - இணைக் கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் - பத்தாம் வகுப்பு (SSLC) தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் இரண்டு ஆண்டு ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயச் சான்று(Diploma in Teacher Training) - மேல்நிலைக் கல்விக்கு (+2) இணையாகக் கருதுதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 15/10/2014 2014/10/15
அரசாணை (நிலை)எண் 107 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் 10+2+3 Pattern பொதுப்பணிகள் - இணைக் கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் - பள்ளி மேல்நிலைப்படிப்பு (+2) முடித்து, திறந்த வெளிப் பல்லைக் கழகங்களில் பெறும் பட்டயம் / பட்டம் / முதுகலைப்பட்டங்கள் - பொதுப்பணிகளில் நியமனம் பெற அங்கீகரித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 18/08/2009 2009/08/18
G.O.(Ms) No.65 Directorate of School Education 10+2+3 Pattern Public Service - Tamil Nadu State and Subordinate Services - General Rules -Amendment to Rule 19 - issued 02/07/2014 2014/07/02
பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வி - அரசு / நிதியுதவி பெறும் உயர்நிலை/மேல்நிலைப் பள்ளிகள் - மாணவ, மாணவியர்க்கு ஒவ்வொரு நாளும் உடல் சார்ந்த பயிற்சிகள் (Physical activities) அளித்திடும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தல் - சார்பாக. 28/11/2019 2019/11/28
பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வி - மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் புத்துணர்ச்சியுடனும் இருக்க போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துவதனால் வரும் நன்மைகள் குறித்த அறிவுரைகள் - சார்பு. 25/11/2019 2019/11/25
அரசாணை (நிலை)எண் 91 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வித்துறை - பொதுத் தேர்வுகள் - 10ம் மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் - முதல் மூன்று இடங்களை அறிவிக்கும் நடைமுறை - கைவிடல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 11/05/2017 2017/05/11
அரசாணை (நிலை)எண் 127 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வி - அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி கற்கும் மாணவ, மாணவியரின் வருவாய் ஈட்டும் தந்தை அல்லது தாய் விபத்தில் இறந்துவிட்டாலோ அல்லது நிரந்தர முடக்கம் அடைந்தாலோ பாதிக்கப்படுகின்ற அந்த மாணவ/ மாணவியர் 01/07/2005 2005/07/01
அரசாணை (நிலை)எண் 17 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வி - அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்கள் எதிர்பாராத விபத்துகளினால் இறந்தாலோ அல்லது பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டாலோ பாதிப்பு அடையும் மாணவ/ மாணவியர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண தொகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 07/02/2018 2018/02/07
அரசாணை (நிலை)எண் 189 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வி - அரசு / அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி கற்கும் மாணவ/ மாணவியரின் வருவாய் ஈட்டும் தந்தை அல்லது தாய் விபத்தில் இறந்து விட்டாலோ அல்லது நிரந்தர முடக்கம் அடைந்தாலோ பாதிக்கப்படுகின்ற அந்த மாணவ / மாணவியர 25/10/2019 2019/10/25
பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 73813 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வி - அரசு/நகராட்சி/தொடக்க/நடுநிலை/உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகள் பராமரித்தல் - சார்பாக. 28/11/2019 2019/11/28
G.O.(Ms) No.24 Directorate of School Education Welfare of Students School Education-Announcement of Hon'ble Chief Minister under Tamil Nadu Legislative Assembly Rule 110 regarding installation of CCTV Cameras in 4282 High and Higher Secondary Schools - Orders - issued 05/02/2021 2021/02/05
G.O.(Ms) No.221 Directorate of School Education Welfare of Students School Education-Announcement of Hon'ble Chief Minister under Tamil Nadu Legislative Assembly Rule 110 regarding installation of CCTV Cameras in High and Higher Secondary Schools - Orders - issued 19/12/2019 2019/12/19
அரசாணை (நிலை)எண் 270 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிக் கல்வி - பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவிகளின் பாதுகாப்பு - பள்ளி வளாகம், அதன் சுற்றுப்புறம் மற்றும் வாகனங்கள் பராமரித்தல் - பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 22/10/2012 2012/10/22
அரசாணை (நிலை)எண் 18 பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை - கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் - விரிவான வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது. 23/01/2020 2020/01/23
G.O.(Ms) No.189 Directorate of School Education Compassionate grounds appointment Labour and Employment Department-Appointment of Compassionate Ground-Comprehensive Guidelines-Orders- issued 23/01/2020 2020/01/23
அரசுக் கடித எண்.6597/MS/2020-1 Directorate of Matriculation Schools தனியார் சுயநிதி பள்ளிகள்-குறைந்தபட்ச இடவசதி ஏற்படுத்தாத பள்ளிகள்-போதிய வகுப்பறை பரப்பளவு(Class Room Area) பெற்றுள்ள நிலையில் கூடுதல் வகுப்புகள் தொடங்க அனுமதி வழங்குதல் தனியார் சுயநிதி பள்ளிகள்-குறைந்தபட்ச இடவசதி ஏற்படுத்தாத பள்ளிகள்-போதிய வகுப்பறை பரப்பளவு(Class Room Area) பெற்றுள்ள நிலையில் கூடுதல் வகுப்புகள் தொடங்க அனுமதி வழங்குதல் 08/04/2021 2021/04/08
Government Gazette Directorate of Matriculation Schools Specification of the per-Child incurred on education by the state for the year 2016-2017, RTE Act, 2009 Specification of the per-Child incurred on education by the state for the year 2016-2017, RTE Act, 2009 24/07/2017 2017/07/24
Government Gazette Directorate of Matriculation Schools Specification of the per-Child incurred on education by the state for the year 2015-2016, RTE Act, 2009 Specification of the per-Child incurred on education by the state for the year 2015-2016, RTE Act, 2009 17/02/2016 2016/02/17
Government Gazette Directorate of Matriculation Schools Specification of the per-Child incurred on education by the state for the year 2014-2015, RTE Act, 2009 Specification of the per-Child incurred on education by the state for the year 2014-2015, RTE Act, 2009 24/01/2015 2015/01/24
தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ந.க.எண்.1663/அ1/2019 Directorate of Matriculation Schools கல்வி நிறுவன வாகனங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கல்வி நிறுவன வாகங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் 22/05/2019 2019/05/22
தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ஓ.மு.எண்.5036/அ1/2018 Directorate of Matriculation Schools பள்ளி வாகனங்கள் பராமரிப்பு பள்ளி வாகனங்கள் பராமரிப்பு-அனுமதிக்கப்பட்ட மட்டும் பயன்படுத்த அறிவுரைகள் 05/09/2018 2018/09/05
தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ந.க.எண்.2130/அ1/2018 Directorate of Matriculation Schools மாணவர்களை சுற்றுலா அழைத்து செல்லுதல் சார்பான அறிவுரைகள் மாணவர்களை சுற்றுலா அழைத்து செல்லுதல் சார்பான அறிவுரைகள் 08/05/2018 2018/05/08
தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ந.க.எண்.359/அ1/2018 Directorate of Matriculation Schools பள்ளிக்குழந்தைகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்தல் அறிவுரைகள் பாதுகாப்புக் குழு, பள்ளி வளாகம், பள்ளிக்கட்டிடம், ஆய்வகங்கள், கழிப்பறைகள் இதர பொதுவான அறிவுரைகள் 08/03/2018 2018/03/08
தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ந.க.எண்.3778-1/அ1/2016 Directorate of Matriculation Schools கல்வி நிறுவன வாகனங்கள்-பாதுகாப்பு அம்சங்கள்-அறிவுரைகள் கல்வி நிறுவன வாகனங்கள்-பாதுகாப்பு அம்சங்கள்-அறிவுரைகள் 06/08/2016 2016/08/06
தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ந.க.எண்.1554/அ1/சுற்றறிக்கை/2015/1 Directorate of Matriculation Schools பள்ளிகளுக்கு தற்காலிக அங்கீகாரம்/புதிய பள்ளிகள் துவக்க அனுமதி/மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்துதல்/கூடுதல் வகுப்புகள் துவங்க அனுமதி கோரும் கருத்துருக்கள்-ஆய்வறிக்கை முழுமையாக செய்து அனுப்ப அறிவுறுத்தல் தொடர்பாக பள்ளிகளுக்கு தற்காலிக அங்கீகாரம்/புதிய பள்ளிகள் துவக்க அனுமதி/மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்துதல்/கூடுதல் வகுப்புகள் துவங்க அனுமதி கோரும் கருத்துருக்கள்-ஆய்வறிக்கை முழுமையாக செய்து அனுப்ப அறிவுறுத்தல் தொடர்பாக 10/07/2015 2015/07/10
தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ந.க.எண்.4483/அ1/2010 Directorate of Matriculation Schools கல்வி நிறுவன வாகனம்-பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்களின் பயணம்-உச்ச நீதிமன்ற நெறிமுறைகள் கடைபிடித்தல் கல்வி நிறுவன வாகனம்-பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்களின் பயணம்-உச்ச நீதிமன்ற நெறிமுறைகள் கடைபிடித்தல் 24/11/2010 2010/11/24
அரசாணை (நிலை) எண்.270 Directorate of Matriculation Schools பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவிகளின் பாதுகாப்பு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவிகளின் பாதுகாப்பு-பள்ளி வளாகம், அதன் சுற்றுப்புறம் மற்றும் வாகனங்கள் பராமரித்தல்-பின்பற்ற வேண்டிய நடவடிக்கைகள் 22/10/2012 2012/10/22
அரசாணை (நிலை) எண்.131 Directorate of Matriculation Schools நீதிபதி திரு.கே.சம்பத் அறிக்கை நீதிபதி திரு.கே. சம்பத் அறிக்கை (மத்திய சட்டம் 60/1952) 10/08/2006 2006/08/10
G.O.(Ms) No.104 Directorate of Matriculation Schools RTE Act, 2009-Notification for per Child Expenditure incurred on education by the state for the year 2020-2021 RTE Act, 2009-Notification for per Child Expenditure incurred on education by the state for the year 2020-2021 09/07/2021 2021/07/09
G.O.(Ms) No.272 Directorate of Matriculation Schools RTE Act, 2009-Notification for per Child Expenditure incurred on education by the state for the year 2017-2018 RTE Act,2009-Notification for per Child Expenditure incurred on education by the state for the year 2017-2018 28/12/2018 2018/12/28
அரசாணை (நிலை) எண்.175 Directorate of Matriculation Schools தனியார் சுயநிதி பள்ளிகள்-குறைந்தபட்ச இடவசதி ஒரே இடத்தில் ஏற்படுத்தாத பள்ளிகள்/இடவசதி மாற்றியமைப்பது தொடர்பாக வல்லுநர் குழு அறிக்கை செயல்படுத்துதல் குறைந்தபட்ச இடவசதி ஒரே இடத்தில் ஏற்படுத்தாத பள்ளிகள்/இடவசதி மாற்றியமைப்பது தொடர்பாக வல்லுநர் குழு அறிக்கை செயல்படுத்துதல் 20/07/2017 2017/07/20
அரசாணை (நிலை) எண்.135 Directorate of Matriculation Schools தனியார் சுயநிதி பள்ளிகள் குறைந்தபட்ச இடவசதி ஒரே இடத்தில் ஏற்படுத்தாத பள்ளிகளுக்கு 31.05.2016 வரை தற்காலிக அங்கீகாரம் அளித்ததல் தனியார் சுயநிதி பள்ளிகள் குறைந்தபட்ச இடவசதி ஒரே இடத்தில் ஏற்படுத்தாத பள்ளிகளுக்கு 31.05.2016 வரை தற்காலிக அங்கீகாரம் அளித்ததல் 18/08/2015 2015/08/18
அரசாணை (நிலை) எண்.54 Directorate of Matriculation Schools தனியார் சுயநிதி பள்ளிகள் குறைந்தபட்ச இடவசதி ஒரே இடத்தில் ஏற்படுத்தாத பள்ளிகள்/இடவசதி மாற்றியமைப்பது தொடர்பாக வல்லுநர் குழு அமைத்தல் குறைந்தபட்ச இடவசதி ஒரே இடத்தில் ஏற்படுத்தாத பள்ளிகள்/இடவசதி மாற்றியமைப்பது தொடர்பாக வல்லுநர் குழு அமைத்தல் 05/03/2013 2013/03/05
அரசாணை (நிலை) எண்.24 Directorate of Matriculation Schools எஸ்.வி.சிட்டிபாபு குழு-மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகளுக்கு குறைந்தபட்ச நிலப்பரப்பு நிர்ணயம் தொடர்பாக திருத்தம் எஸ்.வி.சிட்டிபாபு குழு-மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகளுக்கு குறைந்தபட்ச நிலப்பரப்பு நிர்ணயம் தொடர்பாக திருத்தம் 23/04/2010 2010/04/23
அரசாணை (நிலை) எண்.238 Directorate of Matriculation Schools மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் ஏற்கனவே அனுமதி, அங்கீகாரம் பெற்று செயல்பட்டு வரும் மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகளின் நிர்வாகங்களுக்கு குறைந்தபட்ச நிலப்பரப்பு தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட காலஅவகாசத்திற்கு மேலும் மூன்றாண்டு கால அவகாசம் அளித்தல் மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் ஏற்கனவே அனுமதி, அங்கீகாரம் பெற்று செயல்பட்டு வரும் மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகளின் நிர்வாகங்களுக்கு குறைந்தபட்ச நிலப்பரப்பு தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட காலஅவகாசத்திற்கு மேலும் மூன்றாண்டு கால அவகாசம் அளித்தல் 26/11/2008 2008/11/26
G.O.(Ms) No.48 Directorate of Matriculation Schools Dr.S.V.Chittibabu Committee-Functioning of Matriculation High and Higher Secondary Schools-Reg Dr.S.V.Chittibabu Committee 21/07/2004 2004/07/21
அரசாணை (நிலை) எண்.66 Directorate of Matriculation Schools தமிழகத்தில் சுயநிதி அடிப்படையில் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகள்-உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2022 வரை வழங்குதல் உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2022 வரை வழங்குதல் 03/08/2020 2020/08/03
அரசாணை (நிலை) எண்.79 Directorate of Matriculation Schools தமிழகத்தில் சுயநிதி அடிப்படையில் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகள்-உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2020 வரை வழங்குதல் உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2020 வரை வழங்குதல் 06/05/2019 2019/05/06
அரசாணை (நிலை) எண்.167 Directorate of Matriculation Schools தமிழகத்தில் சுயநிதி அடிப்படையில் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகள்-உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2018 வரை வழங்குதல் உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2019 வரை வழங்குதல் 07/08/2018 2018/08/07
அரசாணை (நிலை) எண்.73 Directorate of Matriculation Schools உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2018 வரை வழங்குதல் கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2018 வரை வழங்குதல் 22/04/2017 2017/04/22
அரசாணை (நிலை) எண்.134 Directorate of Matriculation Schools உரிய அமைப்பிடமிருந்து கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2016 வரை வழங்குதல் கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள்-தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2016 வரை வழங்குதல் 18/08/2015 2015/08/18
G.O.(Ms) No.144 Directorate of Matriculation Schools RTE Act and Rules, 2011- Amendment -Issued RTE Act and Rules, 2011- Amendment - Issued 18/09/2014 2014/09/18
G.O.(Ms) No.344 Directorate of Matriculation Schools Tamil Nadu Government Gazette Tamil Nadu Government Gazette, Part III 1(a)-Amendment of RTE Act and Rules,2011 25/10/2017 2017/10/25
G.O.(Ms) No.206 Directorate of Matriculation Schools RTE Act, 2009-Local Authority-Notified RTE Act, 2009-Local Authority 08/12/2014 2014/12/08
G.O.(Ms) No.202 Directorate of Matriculation Schools The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005(Central Act 4of 2006) The Commissions for Protection of Child Rights Act,2005(Central Act 4 of 2006), Tamil Nadu Commissions for Protection of Child Rights Rules,2012 27/06/2012 2012/06/27
G.O.(Ms) No.189 Directorate of Matriculation Schools RTE Act, 2009-The Acts Provides for free and compulsory Education to all children including disabled children of the age of 6 to 14 Years RTE Act, 2009-The Acts Provides for free and compulsory Education to all children including disabled children of the age of 6 to 14 Years 12/07/2010 2010/07/12
G.O.(Ms) No.173 Directorate of Matriculation Schools RTE Rules, 2011-Notified RTE Rules, 2011 08/11/2011 2011/11/08
G.O.(Ms) No.154 Directorate of Matriculation Schools TRTE Act, 2009-Teachers Grievances Redressal TRTE Act, 2009-Teachers Grievances Redressal 29/09/2014 2014/09/29
G.O.(Ms) No.143 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2020-2021 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act,2009-Reimbursement of fees for the year 2020-2021 13/10/2021 2021/10/13
G.O.(Ms) No.109 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2019-2020 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act,2009-Reimbursement of fees for the year 2019-2020 20/11/2020 2020/11/20
G.O.(Ms) No.102 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees orders- Issued Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act,2009-Reimbursement of fees 16/05/2015 2015/05/16
G.O.(Ms) No.82 Directorate of Matriculation Schools Formation of State and District Level Committee to addresas the griveances of the public with regard to admissions under the RTE Act of section 12(1)(c) Formation of State and District Level Committee to addresas the griveances of the public with regard to admissions under the RTE Act of section 12(1)(c) 15/09/2020 2020/09/15
G.O.(Ms) No.76 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided proivate schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of Balance Amount for the year 2018-2019 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of Balance Amount for the year 2018-2019 04/09/2020 2020/09/04
G.O.(Ms) No.72 Directorate of Matriculation Schools RTE Act, 2009-Notifications-Amendment-Issued RTE Act, 2009-Notifications-Amendment 19/03/2012 2012/03/19
G.O.(Ms) No.70 Directorate of Matriculation Schools RTE Act, 2009-Adoption of NCTE guidelines on minimum qualification for Teachers RTE Act, 2009-Adoption of NCTE guidelines on minimum qualification for Teachers 12/04/2018 2018/04/12
G.O.(Ms) No.55 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2018-2019 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2018-2019 15/06/2020 2020/06/15
G.O.(Ms) No.52 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2015-2016 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2015-2016 24/03/2017 2017/03/24
G.O.(Ms) No.52 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act,2009-Reimbursement of fees for the year 2016-2017 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2016-2017 21/03/2018 2018/03/21
G.O.(Ms) No.38 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act,2009-Reimbursement of fees for the year 2018-2019 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2018-2019 26/03/2020 2020/03/26
G.O.(Ms) No.37 Directorate of Matriculation Schools Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2017-2018 Admission of Children in unaided private schools as per provision of 12(1)(c) of RTE Act, 2009-Reimbursement of fees for the year 2017-2018 28/02/2019 2019/02/28
அரசாணை (நிலை) எண்.9 Directorate of Matriculation Schools குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009இன்கீழ் பிரிவு 12(1)(c) மற்றும் பிரிவு13(1)ஐ மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி செயல்படுத்துதல்-சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வு அலுவலர்களுக்கும் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கும்-அனுமதி வழங்குவது குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009இன்கீழ் பிரிவு12(1)(c) மற்றும் பிரிவு13(1)ஐ மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி செயல்படுத்துதல் 18/01/2011 2011/01/18
G.O.(Ms) No.583 Directorate of Elementary Education Secondary Aided Financial Statement- Servants-including writers admissible Expenditure revised scale orders Schools-Secondary Aided Financial Statement- Servants-including writers admissible Expenditure revised scale orders -passed 23/04/1996 1996/04/23
G.O.(Ms) No.328 Directorate of Elementary Education Government servants-Joining correspondence couses for acquiring additional qualification Publice Services - Government servants-Joining correspondence couses for acquiring additional qualification - Prior permission to be obtained from the Heads of Departments-Instructions- Issued 09/04/1983 1983/04/09
R.C No 32080/Rs/95 Directorate of Elementary Education Evaluation Education- Admission of students in schools upto XII-Evaluation of certificate of students who have studied in other countries and evaluation of certificated issued on other state/Union territories-regarding 18/05/1995 1995/05/18
தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள், ந.க.எண்.98370/டி1/இ1/2012 Directorate of Elementary Education அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள்-இரட்டைப் பட்டப்படிப்பு மூலம் பெறும் பட்டங்கள்(Dual degree) அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள்-இரட்டைப் பட்டப்படிப்பு மூலம் பெறும் பட்டங்கள்(Dual degree)-நியமனம் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கு எடுத்துக்கொள்வது -தொடர்பாக. 17/12/2012 2012/12/17
G.O.(Ms) No.1383 தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் Tamil Nadu Elementary Educational Subordinate Services Public Service - the Special Rules for Tamil Nadu Elementary Educational Subordinate Services - Issued 23/08/1988 1988/08/23
R.C.NO.5358/G1 /S4/2018 dated 09.2018 Directorate of School Education 2 ஆம் வகுப்பு வரை வீட்டுபாடம் வழங்கக்கூடாது இயக்குநர் செயல்முறைகள் Banning of homework, - Up to 2nd Std. - Children School Bags (limitation an Weight) Bill 2006 - orders issued - Reg. 01/09/2018 2018/09/01
G.O.(Ms) No.518 Directorate of School Education டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது 2017-2018 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தகுதியான ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது 2017- 2018 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தகுதியான ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது. 31/07/2018 2018/07/31
முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப