பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் - உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
History

வரலாறு

பொதுப்பார்வை

திருவள்ளுவர் தனது ஒப்பற்ற படைப்பான "திருக்குறள்" நூலில், எக்காலத்திற்கும் பொருத்தமாகப் பின்வரும் குறளை இயற்றியுள்ளார்.

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்

கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு..

--திருக்குறள்தமிழ்நாட்டின் பள்ளிக் கல்வி - ஒரு சுருக்கமான வரலாறு

காலங்காலமாகத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் கல்வி ஒரு அங்கமாக இருந்து வருகிறது. இதற்கு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட சங்க இலக்கியங்களும் சான்று ஆகும். பாடல் இயற்றல், மனப்பாடம் செய்தல், கணக்குப் புதிர்களை விடுவித்தல் முதலானவை தமிழ்நாட்டின் சொந்தக் கல்வி முறையில் உயர்வாகக் கருதப்பட்டது; அதன் பாடத்திட்டமும் கற்பித்தல் உத்திகளும் பல வரலாற்றாசிரியர்களால் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 1822-26 சென்னை மாகாணத்தில் உள்ள உள்நாட்டுக் கல்வி பற்றிய சுற்றாய்வு, தமிழ்நாட்டின் உள்நாட்டுக் கல்வி முறையின் அத்தகைய ஆவணங்களில் ஒன்றாகும்.

1813 வரை, கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்திய உள்நாட்டு மக்களிடையே கல்வியைப் பரப்பும் பணியை மேற்கொள்ளவில்லை. சென்னை மாகாணத்தின் கவர்னர் சர் தாமஸ் மன்றோ, 1826ஆம் ஆண்டு பொதுக் கல்வி வாரியத்தை நிறுவியதன் மூலம் கல்வி முறையை ஒழுங்குபடுத்தி நிறுவனமயமாக்கினார். உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கான முதல் தொகுப்பு மானியம் 1855இல் வழங்கப்பட்டது; மேலும் 1881 வாக்கில், கணிசமான உள்நாட்டுக் கல்வி நிறுவனங்கள் உதவி பெற்றன. நிதி உதவி வழங்குவதற்காக மாகாண அரசால் வடிவமைக்கப்பட்ட விதிகளும் ஒழுங்குமுறைகளும் பாடத்திட்டம், கற்பித்தல், கற்றல் பொருட்கள், ஆசிரியர்களின் பங்கு ஆகியவற்றின் தன்மையை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மாற்றியமைத்தன.

உள்ளூர் வாரியங்கள் சட்டம் 1871இன் கீழ், உள்ளூர் வாரியங்கள் அமைக்கப்பட்டன; அவை பள்ளிகளைத் திறக்கவும், அரசாங்கத்திடமிருந்து மானியங்களைப் பெறவும் அதிகாரம் பெற்றன. சென்னை மாகாணத் தொடக்கக் கல்விச் சட்டம் 1920, தொடக்கக் கல்வியின் முன்னேற்றத்திற்காக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நிலம் அல்லது சொத்து வரி மீது கல்வி சிறப்பு வரி விதிக்க வழிவகுத்தது.E-Library Archival Resources

Year Title
1911 Elementary Education Bill: Honourable Mr Gopal Krishna Gokhale speech and the Debate thereon
1911 Elementary education bill by Mr. Gokhale
1914 Indian Education in 1913-14
1915 Indian Education in 1914-15
1918 Indian Education in 1917-18
1920 Problem of national education in India
1922 Report of the Committee appointed by the Government of Bombay to consider and report on the question of the introduction of free and compulsory primary education into the Bombay presidency
1923 Indian Education in 1922-23
1924 Board of education: Report of Consultative Committee on Psychological Tests of Educable Capacity and their possible use in the Public System of Education ?
1925 Report of the Educational Work by the Arya Samaj in India
1926 Report on public instruction in the Madras Presidency for 1922-23, Vol. I
1926 Report of the education Commission, 1926 2. Report on education department for the year, 1925
1928 Report on public instruction in the Madras Presidency for the year 1926-27 and for the Quinquennium 1921-22 to 1926-27
1929 Report on public instruction 1927-29
1929 Report of the committee on physical education in secondary schools, madras presidency: Government order No. 111 15th January 1929
1935 Present day problems of Indian education: With special reference to Muslim education
1936 Report on public instruction of the Madras presidency for the year 1935-1936. Vol. I
1937 Report on the Vernacular EducationCommittee of the Central Advisory Board of Educationappointed to consider certain questions connected with the administration and control of Primary Education ?
1937 Government Order No. 1398, 26th June 1937: Education-Secondary and elementary-policy-press communiqué-issued
1939 Report of the Committee of the Central Advisory Board of Education appointed to consider the Wardha Education Scheme, 1939
1940 Report of the Seconds Wardha Education Committee of the Central Advisory Boiard of Education,1939 together with the secisions of the Board thereon. Appendix IV: The proceedings of the 5th Meething of the central advisory board of education in India held in May, 1940
1944 Post-war educational development in India: Report by the central advisory board of education, January 1944
1946 Reports of the committees appointed by the Central Advisory Board of Education in India (1943-46)
1947 Test Title


முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப