பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
TeachersHub

அதிகாரிகள் மையம்

தமிழ்நாடு வகுப்பாறை நோக்கின் (டி.என்.வி.என்) மொபைல் பயன்பாடு, பள்ளிகளில் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் நிலையை கண்காணிக்க, வகுப்பறை கண்காணிப்புகளை நடத்த அதிகாரிகளுக்கு உதவுகிறது. டி.என்.வி.என் ஆனது, பள்ளி, மாவட்ட மற்றும் மாநிலத் தலைவர்களை, கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த, புறநிலை தரவு உந்துதல் முறையான தீர்வுகளை வடிவமைக்க உதவுகிறது.

காட்சிப் படங்களில்


முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப