பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் - உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
History

கொள்கை குறிப்பு

பொதுப்பார்வை

ஒவ்வொரு மாணவரின் வாழ்க்கையிலும் பள்ளிக்கல்வி என்பது முக்கியமான கட்டமாகும், ஏனெனில் இது ஒரு நபரின் எதிர்காலத்திற்கான அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது, உயர்கல்வி மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது. இந்தியாவிலேயே கல்வித்துறையில் தமிழ்நாடு எப்போதும் ஒரு முன்னோடியாக திகழ்கிறது. உயர் தரமான கல்வி மற்றும் அத்தியாவசியமான உள்கட்டமைப்புகளை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வழங்குகிறது உயர்தரக் கல்வியை வழங்குவதன் மூலம் பள்ளி மாணவர்களின் செயல் திறனை மேம்படுத்துவதே பள்ளிக் கல்வித் துறையின் முதன்மையான நோக்கமாகும். ஆண்டு முழுவதும், கல்வி மேலாண்மை தகவல் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி சாத்தியமான மாணவர்களின் இடைநிற்றல்கள் கண்டறியப்பட்டன, மேலும் பணி முறை கணக்கெடுப்பை நடத்த கள அளவிலான குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.கொள்கை குறிப்புகள்

Year Title
1874 Tamil

Year Title
1974 test title


முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப