பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
DSE

பள்ளிக் கல்வித் துறை


பள்ளிகள்


மாணவர்கள்


ஆசிரியர்கள்

துறையைப் பற்றி:

எதிர்காலக் குடிமக்களுக்கு தரமான கல்வியை அளிப்பதற்கு, தமிழ்நாடு அரசு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது. இன்றைய குழந்தைகளின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு கல்வியே வாயிலாகும். மேலும், பள்ளிக் கல்வியின் தொடக்க ஆண்டுகளே மாணவர்களின் எதிர்கால நலனுக்கான அடித்தளத்தை உருவாக்குகின்றன. அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தரமான எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய உள்ளடக்கிய கல்வியை வழங்குவதே மாநிலத்தின் முதன்மையான குறிக்கோள் ஆகும். இதன் அடிப்படையில் தான் அரசாங்கம் 2021-22ஆம் ஆண்டு பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு ரூ.32,599.54 கோடி நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது.

நோக்கம்:
திட்டங்கள்

 NSS aims at personality development of  students through community services like assisting in health camps, blood donation camps, various awareness programmes and tree planting. There are 97,650 student volunteers on the NSS rolls and 1958 units are functioning in Higher Secondary Schools in Tamil Nadu. A grant of Rs.2.5 crore towards regular activities and Rs.2 crore towards conduct of special camps are sanctioned under this scheme every year.

Developing sports culture among students studying in various schools across the state is of cardinal importance. Students are trained and encouraged to participate in various District / state / National level competitions. Due to growing popularity, about 15 lakh students now participate in various events from Zonal to National levels every year

Financial assistance is given to students of Classes 1 to 12 studying in Government and Government aided schools whose bread winning parent (father or mother) expires or becomes permanently incapacitated. The Government ensures that the education of such students is not affected due to unforeseen dire circumstances. An amount of Rs.75,000 is deposited in Government Financial Institutions in the name of the student whose bread winning parent expires or becomes permanently incapacitated in the accident. A sum of Rs.5.70 crore has been allotted for the scheme during the year 2020-21.

  • Bicycles are supplied to students studying in Classes 11 in Government and Government aided schools. Students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Most Backward Classes are given cycles through the respective welfare departments. Students belonging to other classes (OC) are provided bicycles through the School Education Department. 
  • Students studying in Class 11 in Government and Government aided schools are provided with Laptops

During 2020-21, civil works such as new High and Higher Secondary school buildings, additional classrooms, computer rooms, library buildings, laboratories, lab equipment, art and craft rooms, toilets, drinking water facilities, solar panel, ramps with handrails, repair works, etc., have been initiated at a cost of Rs.182.66 crore. Civil works for upgraded High and Higher Secondary Schools are carried out with assistance from NABARD.

வழங்கப்படும் சேவைகள்

Scope: Equivalence Certificates are issued to the students who have studied in Boards other than State Board such as IGCSE 10thGrade, GCE ‘AS’ level and ‘A’ level, IB(Diploma) etc. 

 

Beneficiaries: Students who have studied 10th & 12thStd from Boards other than Tamil Nadu State Board. 

 

Whom to apply

District level: Chief Educational Officer & District Educational Officer concerned; 

State level: Joint Director(Vocational) Directorate of School Education. 

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal Click here

Scope: To provide financial assistance of Rs.75000/- to students who lost their bread winning parent or whose parent become permanently incapacitated in accident. 

 

Beneficiaries: Students studying in Government and Government Aided Schools who lost their bread winning parents or whose parents become permanently incapacitated in accident. 

 

Whom to apply

Block Level – Block Educational Officer concerned 

District Level – Chief Educational Officer & District Educational Officer concerned (through School ) 

State Level – Joint Director (NSS) Directorate of School Education

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal Click here.

Scope: Provides financial relief as given below, to the parents or guardians of students who met with unexpected accidents while in school or on school related activities: For accidental death of a student – Rs.1,00,000 For major injuries – Rs.50,000 For minor injuries – Rs.25,000

 

Beneficiaries: Students studying in Government and Government Aided Schools involved in accidents or their family 

 

Whom to apply

Block Level – Block Educational Officer concerned 

District Level – Chief Educational Officer & District Educational Officer concerned (through School ) 

State Level – Joint Director (NSS) Directorate of School Education

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal Click here.

Scope: Date of Birth / Name correction in 10th and 12th standard Transfer cum Mark sheet certificates. 

 

Beneficiaries: Students studying in any School.  

 

Whom to apply

District Level – Chief Educational Officer & District Educational Officer concerned  

State Level – Joint Director (NSS) Directorate of School Education

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal Click here.

Scope: To award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to encourage them to continue their study at Secondary stage of education. Selected students get Rs.12,000 per annum for 4 years from Standards 9 to 12. Scholarship is disbursed in one installment in a year. Written examination for this scheme is conducted by the Directorate of Government Examinations.

Beneficiaries: Students studying in 8th Standard in Government and Government Aided Schools with minimum 55% marks in 7th Standard. SC/ST students must have secured 50% marks in 7th standard.

Whom to apply:
Block Level -Block Educational Officer concerned
District Level – Chief Educational Officer & District Educational Officer concerned (through school)
State Level – Joint Director (NSS) Directorate of School Education

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal Click here.

Scope: Selected students get Rs.1,000 per annum for 4 years from Standards 9 to 12.

Beneficiaries: Students studying in 9th standard in Government and Government aided schools and Government recognized schools including Matriculation and other schools. Students must have scored above 50% marks in 8th Standard. 50 boys and 50 girls will be selected from each district, except Chennai district

Whom to apply:
Block Level -Block Educational Officer concerned
District Level – Chief Educational Officer & District Educational Officer concerned (through school)
State Level – Joint Director (NSS) Directorate of School Education

For more information on the eligibility criteria, documents required, and grievance redressal Click here.

காட்சிப் படங்களில்

முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப