பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
school

பள்ளி மையம்

கல்வி மேலாண்மைத் தகவல் மையம் - EMIS

எண்ணியமாக்கப்பட்ட நிர்வாக செயல்பாட்டுடன் தரமான கல்வி வழங்குதல் மற்றும் சமமான கற்றல் விளைவுகளை பெறுதல் போன்ற பள்ளித் திறன் செயல்பாட்டிற்கான வளர்ச்சியினை எளிதாக உருவாக்கும் வகையில் இச்செயலியை தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித்துறை உருவாக்கியுள்ளது.

காட்சிப் படங்களில்

தொடர்புடைய மாவட்டம் / மண்டலம்/ பள்ளியின் பெயர் போன்றவைகளை தெரிவு செய்வதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளியைப் பற்றிய தகவலினைப் பெறுதல்

முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப