பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் - உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
StateDirectorate

ஏதேனும் கேள்விகள் / குறைகளுக்கு 14417 என்ற உதவி எண்ணை அழைக்கவும்

இயக்குநரகங்கள்

Sl.No Directorate Official Contact Information
1 Directorate of Elementary Education PIO - Deputy Director (Admin), Appellate Authority - Joint Director(Admin)
Directorate of Elementary Education
DPI Campus. 6, College Rd, Subba Road Avenue, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu 600006
2 Directorate of School Education PIO - Deputy Director (e-Governance), Appellate Authority - Joint Director (NSS)
Directorate of School Education
DPI Campus. 6, College Rd, Subba Road Avenue, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu 600006
3 Directorate of Matriculation Schools PIO - Joint Director, Appellate Authority - Director
Directorate Of Matriculation School
DPI Campus, College Road, Nungambakkam, Chennai 600006
4 State Council of Educational Research and Training (SCERT) PIO - Deputy Director (Admin), Appellate Authority - Joint Director(Admin)
State Council of Educational Research and Training
M.G.R. Centenary Building (2nd Floor), DPI CAMPUS, College Rd, Subba Road Avenue, Nungambakkam, Chennai, TamilNadu 600006
5 Samagra Shiksha PIO - The Administrative Officer, Appellate Authority -
Samagra Shiksha
DPI Campus. 6, College Rd, Subba Road Avenue, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu 600006
6 Tamil Nadu Textbook & Educational Services Corporation PIO - Deputy Director (Procurement), Appellate Authority - Member Secretary
Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
DPI Campus, College Rd, Subba Road Avenue, Nungambakkam, Chennai, TamilNadu 600006
9 Directorate of Non-Formal and Adult Education PIO - Technical Officer , Appellate Authority -Joint Director
Directorate of Non-Formal and Adult Education
DPI Campus, College Rd, Subba Road Avenue, Nungambakkam, Chennai, TamilNadu 600006
10 Directorate of Public Libraries PIO - Assistant Director, Appellate Authority - Joint Director
737/1, Anna Salai, Chennai- 600002
முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப