பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
Acts,Rules,Codes

சட்டங்கள் மற்றும் விதிகள்

வகைமை ஆவன எண். பொருள் தேதி
சட்டம்

Act 7 of 1997

The Tamilnadu Prohibition of Ragging Act 1997

சட்டம்

Act 33 of 1995

The Tamilnadu Compulsory Elementary Education Act 1994

சட்டம்

Act 44 of 1998

The Tamilnadu Prohibition of harassment of Women Act,1998

சட்டம்

Act 29 of 1974

Tamil Nadu Recognised Private Schools (Regulation) Act, 1973

June 24, 1974
விதிகள்

Educational Rules of 1979

The Tamil Nadu Educational Rules (Corrected upto March 1978)

விதிகள்

G.O.Ms.No.1966

Tamil Nadu Recognised Private Schools (Regulation) Rules, 1974

November 29, 1974
சட்டம்

Act 8 of 1920

The Tamil Nadu Elementary Education Act, 1920

December 7, 1920
விதிகள்

Rules 1977

Tamilnadu Minority Schools Recognition and payment of grant rules 1977 

சட்டம்

33 of 2019

தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ஏற்பளிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளை ஒழங்குமுறைபடுத்தும் சட்டம் 2018

July 5, 2018
சட்டம்

33 of 2019

The Tamil Nadu Private schools (Regulation) Act, 2018

July 5, 2018
சட்டம்

School Educational Service

Tamil Nadu School Educational Service-Section 8A

சட்டம்

Act 14 of 2016

The Tamilnadu Government Servants (Conditions of Service ) Act, 2016

September 15, 2016
சட்டம்

Act 8 of 2010

Bill to amend the Tamil Nadu Uniform System of School Education Act, 2010

June 7, 2011
விதிகள்

GO. Ms. No. 103

Tamil Nadu Tamil Learning Rules, 2012

April 20, 2012
சட்டம்

Act 22 of 2009

தமிழ்நாடு பள்ளிகள் (கட்டணங்கள் பெறுவதை முறைப்படுத்துதல் ) அரசாணை.

August 7, 2009
விதிமுறை

GO. Ms. No. 319

Tamil Nadu Schools (Regulation of Collection of Fee) Rules, 2009

December 7, 2009
சட்டம்

Act 35 of 2009

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

August 27, 2009
விதிமுறை

GO. Ms. No. 173

Tamil Nadu Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011

November 12, 2011
சட்டம்

Act 13 of 2006

2006 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தமிழ் கற்பதற்கான சட்டம் (தமிழ்நாடு சட்ட எண்.13/2006)

April 30, 2010
Code

GO. Ms. No. 206

Code of Regulations for play schools, 2015

December 22, 2015
Rules

GO. Ms. No. 12,13,14

Special Rules for the Tamilnadu Elementary Educational Subordinate Service, School Educational Subordinate Service , Higher Secondary Educational Service

January 30, 2020
விதிகள்

PTA Rules Educational District

கல்வி மாவட்ட பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக விதிகள்

விதிகள்

PTA Rules Revenue District

வருவாய் மாவட்ட பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக விதிகள்

விதிகள்

PTA Rules School Level

பள்ளிகள் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக விதிகள்

முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப