பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

 • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
 • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
 • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
 • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
 • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
 • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
school

மாநில வளமையம்

மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் கல்வி சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு தலைமை அமைப்பாக கொண்டு கிழ்க்காணும் பணிகளை தலையாய கடமையுடன் செவ்வனே செய்து வருகிறது .
 • கலைத்திட்ட வடிவமைப்பு
 • பாடத்திட்ட தயாரிப்பு
 • பாடநூல் மற்றும் கையேடுகள் உருவாக்கம்
 • ஆசிரியர் கையேடு உருவாக்கம்
 • பணியிடைப் பயிற்சியளித்தல்
 • கல்வி தொலைக் காட்சி நிகழ்ச்சிகள் உருவாக்கம்
மேற்கண்ட பணிகளின் தொடர்ச்சியாகவும் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகளின் விரிவாக்கம் செய்யும் விதத்திலும் மாநில பள்ளிக்கல்வி வளாகத்தில் 2021-22 ஆம் கல்வியாண்டில் மாநில வள மையம் ஒன்று அரசாணை எண் (155) நாள் : 16. 11.2021 -இன் படி கிழ்க்காணும் நோக்கங்களுடன் உருவாக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது .
Read More
SCERT பக்கத்திற்கு திரும்ப