பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
school

பயிற்சி தொகுதிகள்

Sl No Year Title Download Link
1 2021 ஆசிரியர், மாணவர் மன எழுச்சி நலன் மேம்பாடு

https://tnschools.gov.in/wp-content/uploads/2022/09/Nalandaway_Teachers-Book_Final-compressed.pdf

2 2022 உயர்கல்வி வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி

https://tnschools.gov.in/wp-content/uploads/2022/09/Career-Guidance-Program-Training-Module-1.pdf

3 2021 பள்ளியில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கையேடு

https://tnschools.gov.in/wp-content/uploads/2021/11/School-Safety-Module.pdf

4 2021 பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கட்டகம்

https://tnschools.gov.in/wp-content/uploads/2021/11/SMC-Module.pdf

5 2021 அடிப்படை கணினி பயிற்சி

https://tnschools.gov.in/wp-content/uploads/2021/11/Basic-ICT-Training-1.pdf

SCERT பக்கத்திற்கு திரும்ப